Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighetsanpassning i Canvas

Du som är lärare vid Socialhögskolan ansvarar för att innehållet du delar till dina studenter i Canvas är tillgängligt.

Lunds universitet strävar efter att vara ett tillgängligt universitet för alla, oavsett funktionsvariation. I nuläget omfattas inte Canvas av DOS-lagen, men på sikt kommer den att göra det. SUHF:s rekommendation lyder: "Lärosätena bör påbörja arbetet med att göra innehållet i lärplattformar tillgängligt, i enlighet med lagkrav."

Canvas uppfyller gängse tekniska krav kring tillgänglighet. Studenten kan bland annat välja att ställa in själva om hen vill ha högre kontrast eller understrukna länkar. Undervisande personal kan testa varje skriven text och publicerad bild genom Canvas egen "accessibility checker". (Länk finns längre ner på sidan).

Integrerat i Canvas finns verktyget Ally. Ally är en tjänst för att göra det enklare för medarbetare vid LU att producera och publicera tillgängligt material via Canvas. Studenter kan med Ally ta del av material på det sätt som passar dem bäst - det kan t ex vara att lyssna som mp3, läsa som eBok eller "se" med hjälp av blindskrift (braille).

Det här ska du titta på när det gäller ditt eget innehåll i Canvas

Text med rubriknivåer 

Se till att rubriker är korrekt formaterade med H2 för huvudrubrik, H3 för underrubrik och så vidare. Se till att det inte finns några tomma stycken eller tomma rubriker i texterna. Ibland kan man tycka att det ser snyggare ut med till exempel två radbrytningar istället för en, men detta blir inte bra rent kodmässigt. 

Bilder med beskrivning

Bilder och illustrationer ska ha en alternativ text (en så kallad alt-text) som beskriver vad som syns på bilden. 

Länkar som man kan förstå

Utforma länkar så att de är informativa och begripliga.  

Video med undertexter 

Video ska ha undertexter som uppfyller tillgänglighetskraven. 

Tillgängliga dokument 

Digitala dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven. Men innan du tillgänglighetsanpassar ditt dokument, fundera på om informationen kan presenteras som en webbsida istället. En webbsida är bättre ur ett tillgänglighetsperspektiv än ett dokument.

Länkar - lär dig mer!

Tillgänglighet i undervisningen | Stöd för digital undervisning

Utbildningsfilmer i tillgänglighet | Medarbetarwebben (lu.se)

Läs mer på Medarbetarwebben om tillgänglighetsanpassning.

Tillgänglighet i Canvas (lu.se)

Om Ally | Stöd för digital undervisning

Testa tillgänglighet för din text i Canvas med accessiblity checkern

Stöd för din digitala undervisning

Har du frågor eller behöver stöd? Mejla till: digital [at] education [dot] lu [dot] se (digital[at]education[dot]lu[dot]se)