Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kränkningar och trakasserier

Vid Socialhögskolan

Socialhögskolan accepterar varken kränkningar eller trakasserier. Om du som medarbetare skulle utsättas för kränkande beteende eller om du ser något som du uppfattar som kränkande beteende, finns här information om vad du kan göra.

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av beteende som är oacceptabelt på en arbetsplats.

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 definierar kränkande särbehandling och tydliggör arbetsgivarens ansvar för att arbeta förebyggande mot samt hantera händelser som kan klassas som kränkande särbehandling.

Lunds universitet klargör även i sin Arbetsmiljöpolicy att kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras i verksamheten.

Arbetsmiljöpolicy, Lunds universitet (PDF, 204 kB, ny flik)

Så här rapporterar du

Om du är anställd och upplever att du blivit utsatt eller ser någon annan bli utsatt för kränkningar eller trakasserier kan du rapportera händelsen genom att berätta om den för din chef. Om det inte är möjligt så kontakta nästa högre chef, exempelvis dekan eller motsvarande, eller prata med skyddsombudet på din arbetsplats.

Din chef (eller chefens chef enligt delegationsordningen) är skyldig att starta en utredning kring händelsen.

Du kan även rapportera kränkande särbehandling via Lunds universitets tillbudsrapportering.

Läs mer på medarbetarwebben om hur du rapporterar tillbud.

Detta stöd kan du få

Ta kontakt med din fackliga organisation eller ditt skyddsombud som kan ge dig stöd och råd under utredningen. Din chef kan hjälpa dig med samtalsstöd, genom företagshälsovården eller upphandlade konsulter.

Företagshälsovården

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ellinor Weise
Personalsamordnare
046-222 96 68
ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)

Övriga kontakter

Håkan Eriksson
Husintendent /
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Tina Mattsson
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon: 046-222 12 53
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Anneli Nielsen
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon:046-222 94 04
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Företagshälsovården
Lunds universitet
Telefon: 046-22 232 80

Studenthälsan
Telefon: 046-222 43 77

Studerandeskyddsombud
Socionomsektionen

E-post: ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (ordf[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)

Larmtelefon Lunds universitet
Telefon: 046-222 07 00