Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning

Vid Socialhögskolan

Här hittar du som forskare vid Socialhögskolan information kring publicering, din personliga sida på webben och vilket stöd du kan få från webbredaktör och fakultetens bibliotek.

Etikprövning

Socialhögskolans rekommendation är att etikpröva alla forskningsprojekt (inklusive doktorandprojekt) om det inte är uppenbart att det inte behövs. Är du osäker och vill ha råd, kontakta kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se (Kristina Göransson).

Etikprövningsansökningar och beslut ska diarieföras. När du har fått ditt beslut från Etikprövningsnämnden mailar du nedanstående uppgifter och dokument till registrator [at] soch [dot] lu [dot] se (registrator[at]soch[dot]lu[dot]se) för diarieföring:

  • Sökandens namn
  • Projektets titel, samt ange om det är ett doktorandprojekt
  • Ansökan
  • Bilagor
  • Beslut

Handlingarna kan mailas i PDF- eller Wordformat.

Hjälp med språkgranskning

Om du behöver få en text språkgranskad eller översatt beställer du denna tjänst enligt rådande ramavtal, oavsett hur uppdraget finansieras.

Hjälp med språkgranskning

Innan du gör en publicering

Ditt dokument måste vara tillgängligt - använd LUs mallar.

Vi har myndighetskrav på oss att allt digitalt publicerat material (webbsidor och filer) måste vara  tillgänglighetsanpassat. De omfattas av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta gäller också för alla rapporter, Working papers med mera. I universitetets bild- och mediebank finns tillgänglighetsanpassade mallar och instruktioner som du ska använda när du skapar nya digitala dokument. 

Socialhögskolan har egna mallar för publikationsserierna Social Work Press och Research Reports in Social Work. Dessa får du av webbredaktör sandra [dot] jeppsson [at] soch [dot] lu [dot] se (Sandra Jeppsson). Du som författare ansvarar för korrekturläsning och att innehållet är korrekt. 

Här kan du få hjälp med hur du tillgänglighetsanpassar dina filer innan publicering.
Tillgänglighetsanpassade mallar för digitala dokument finns i Bild- och mediebanken

När du gjort en publicering

1. Lägg in i LUCRIS.

Gör detta löpande för att öka synligheten och spridningen.

Det är obligatoriskt att registrera sina vetenskapliga publikationer i LUCRIS. Detta gör du som forskare själv. Kom ihåg att koppla din publikation till rätt projekt och forskningsområde. Affilieringen, det vill säga tillhörigheten till ett lärosäte, institution eller forskningsområde, visar var du har publicerat och arbetat med vad.

Om möjligt, se till att fulltexten blir fritt tillgänglig antingen genom publicering i en open access-tidskrift eller i en tidskrift som tillåter parallellpublicering. Du laddar då själv upp en PDF-version i LUCRIS.

Bibliotekarierna på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek ger dig LUCRIS-support.

Lathund för affiliering, koppla publikationer (PDF, 261 kB, ny flik)

Mer om hur du registrerar publikationer finns på Medarbetarwebben.

Mer om LUCRIS och vad du behöver registrera finns på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

2. Kontakta Socialhögskolans webbredaktör.

Webbredaktören gör en nyhetsvärdering och kan besluta om att skriva en artikel till vår webbplats, vårt interna nyhetsbrev eller sprida publiceringen i sociala medier. 

För böcker, tänk också på att du exempelvis kan skicka ett exemplar till LUM, och andra tidningar eller tidskrifter, om inte förlaget redan har gjort det.

Kontakta pressansvariga på fakulteten i frågor som rör pressmeddelanden, medieträning och så vidare i samband med avhandlingar.

Forskarutbildning

På sidan forskarutbildning hittar du viktig information, blanketter, länkar och riktlinjer som rör din doktorandtjänst.

Mer information som rör doktorandtjänster finns på sidan forskarutbildning.

Personliga forskningssidor

Som lärare och forskare ansvarar du för att dina personliga sidor hålls uppdaterade på Socialhögskolans engelskspråkiga och svenskspråkiga webbplatser. Du ansvarar även för att din forskningsinformation hålls uppdaterad i forskningsportalen LUCRIS. Om du stöter på problem med att uppdatera dina personliga sidor, kan du få stöd och rådgivning av Socialhögskolans webbredaktör.

Läs mer om personliga forskningssidor på sidan webb och sociala medier.

Stöd från biblioteket

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek erbjuder dig som forskar stöd och service när det gäller publiceringar och forskningsprocesser. Biblioteket hanterar informationsresurser, databaser och samlingar. De erbjuder fjärrlån, kurser och support i referenshanteringssystemen EndNote och RefWorks, samt support när det kommer till publiceringsfrågor, forskningsutvärdering, bibliometri, Open Access och LUCRIS.

Läs mer om stöd på bibliotekets webbplats.

Utlysningar

Du som är forskare, doktorand, lärare eller docent vid Lunds universitet kan ansöka om flera olika typer av stipendier.

Läs mer om stipendier på sidan Utlysningar.