Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Vid Socialhögskolan

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögskolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare, doktorander, TA-personal och studenter på olika nivåer, som kontinuerligt arbetar och diskuterar frågor som rör jämställdhet och likabehandling.

Socialhögskolans JoL-kommitté

Socialhögskolans arbetsgrupp för jämställdhet och lika villkor (JoL-kommittén) har i uppdrag att verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad av jämställdhet och likabehandling. Uppdraget är kopplat till Lunds universitets jämställdhets- och likabehandlingspolicy som omfattar följande områden:

  • Diskriminering
  • Likabehandling
  • Rekrytering och befordran
  • Ledarskap
  • Löner och anställningsvillkor
  • Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) förbjuds diskriminering baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Socialhögskolan arbetar gruppen aktivt med att integrera JoL-perspektiv i det generella arbetsmiljöarbetet och bevakar även hur dessa perspektiv syns i all utbildning på institutionen.

Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelse eller prefekt, och har också möjlighet att själv föreslå uppdrag. Gruppen utser ordförande och sammankallande inom gruppen.

Gruppen rapporterar sitt arbete årligen i november till institutionsstyrelsen.

Kontaktperson: david [dot] hoff [at] soch [dot] lu [dot] se (David Hoff)

Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbete vid Socialhögskolan

Socialhögskolans handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete utgår från Samhällsvetenskapliga fakultetens  handlingsplan för samma område. Den anger konkreta åtgärder som kommer att vidtas i institutionens systematiska och målinriktade jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling (PDF - 338 kB)

Kommittén för jämställdhet och lika villkor (JoL), vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kommittén för jämställdhet och lika villkor har till uppgift att driva och följa upp fakultetens arbete inom jämställdhet och lika villkor utifrån universitetets policies och planer.

Kommittén består av samtliga prefekter (eller motsvarande), bibliotekschef, kanslichef samt tre studentrepresentanter. Ordförande i gruppen är dekan.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ledamöter i JoL-kommittén

David Hoff
Lärarrepresentant
046-222 98 23
david [dot] hoff [at] soch [dot] lu [dot] se (david[dot]hoff[at]soch[dot]lu[dot]se)

Em Andersson
Lärarrepresentant
046-222 31 63
em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se (em[dot]andersson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Carina Tigervall
Lärarrespresentant
046-222  96 45
carina [dot] tigervall [at] soch [dot] lu [dot] se (carina[dot]tigervall[at]soch[dot]lu[dot]se)

Annika Petré
Representant för övrig personal
046-222 01 48
annika [dot] petre [at] soch [dot] lu [dot] se (annika[dot]petre[at]soch[dot]lu[dot]se)

Doktorandrepresentant, vakant

Emelie Höjgaard
Studeranderepresentant
jamlikhet [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (jamlikhet[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)