Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Vid Socialhögskolan

Prefekten har det övergripande ansvaret för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Socialhögkolan. Det finns även en etablerad arbetsgrupp som består av lärare och studenter på olika nivåer som kontinuerligt arbetar och diskuterar frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Socialhögskolans JoL-kommitté

Socialhögskolans arbetsgrupp för jämställdhet och lika villkor (JoL-kommittén) uppdrag är att verka för en arbetsmiljö, för studenter såväl som anställda, präglad av jämställdhet, likabehandling och mångfald. Uppdraget är kopplat till Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy som omfattar följande områden:

  • Diskriminering
  • Likabehandling
  • Rekrytering och befordran
  • Ledarskap
  • Löner och anställningsvillkor
  • Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) förbjuds diskriminering baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Socialhögskolan arbetar gruppen aktivt med att integrera JoL-perspektiv i det generella arbetsmiljöarbetet och bevakar även hur dessa perspektiv syns i all utbildning på institutionen.

Gruppen kan få uppdrag från institutionsstyrelse eller prefekt, och har också möjlighet att själv föreslå uppdrag. Gruppen utser ordf./sammankallande inom sig.

Gruppen rapporterar sitt arbete årligen i november till institutionsstyrelsen.

Kontaktperson: Marianne Larsson Lindahl marianne [dot] larsson_lindahl [at] soch [dot] lu [dot] setitle="mailto:marianne [dot] larsson_lindahl [at] soch [dot] lu [dot] se"

Handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsarbete vid Socialhögskolan

Socialhögskolans handlingsplan för jämställdhets och likabehandlingsarbete utgår från Samhällsvetenskapliga fakultetens  handlingsplan för samma område. Den anger konkreta åtgärder som kommer att vidtas i institutionens systematiska och målinriktade jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete.

Handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald (PDF - 338 kB)

Jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledningsgruppen för jämställdhet, likabehandling och mångfald har till uppgift att följa upp och fördjupa jämställdhetsarbetet inom fakulteten på grundval av universitetets centrala jämställdhetsplan och fakultetens egen plan.

Ledningsgruppen består av tio representanter varav en ordförande samt tre studentrepresentanter. Socialhögskolans representant är Marianne Larsson Lindahl.

Läs mer om jämställdhet och likabehandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ledamöter i JoL-kommittén

David Hoff
Lärarrepresentant
046-222 98 23
david [dot] hoff [at] soch [dot] lu [dot] se

Em Andersson
Lärarrepresentant
046-222 31 63
em [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Annika Petré
Representant för övrig personal
046-222 01 48
annika [dot] petre [at] soch [dot] lu [dot] se

Asbjörn Storgaard
Doktorandrepresentant
asbjorn [dot] storgaard [at] soch [dot] lu [dot] se

Helga Jarnås
Studeranderepresentant
jamlikhet [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se