Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning och styrelse

Vid Socialhögskolan

Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan ledningsfunktionerna på Socialhögskolan. Här kan du hitta information om prefektens, biträdande prefektens, studierektorernas, institutionsstyrelsens ansvarsområden.

Institutionsledningen

Det löpande arbetet på Socialhögskolan leds och samordnas av prefekten med stöd av två biträdande prefekter och tre studierektorer.

Läs mer om institutionsledningen.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan.

Läs mer om institutionsstyrelsen.

Samhällsvetenskapliga fakultetens organisation

Här hittar du information om fakultetsstyrelsen, dess utskott, nämnder, råd och kommittéer . Du hittar även styrdokument, protokoll och handlingsplaner som berör fakultetsnivån.

Läs mer om fakultetens om fakultetens organisation

Campus Helsingborgs organisation

Socialhögskolan är också en del av Campus Helsingborg. Här kan du läsa om organisation och styrning vid Campus Helsingborg.

Läs mer om hur det går till vid Campus Helsingborg.

Beslut och riktlinjer

Institutionsstyrelsen tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur etcetera.

Se vilka beslut och riktlinjer som gäller på Socialhögskolan.

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt /
Institutionsstyrelsens ordförande
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Helena Gyllensvärd
Institutionsstyrelsens sekreterare
046-222 93 14
helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se (helena[dot]gyllensvard[at]soch[dot]lu[dot]se)