Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Vid Socialhögskolan
Socialhögskolans viktigaste resurs är personalen. Tillsammans ska vi arbeta för att institutionen ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god fysisk- och psykosocial arbetsmiljö för alla anställda.

Arbetsmiljön ska vara trygg, stimulerande och utvecklande samtidigt som den ska vara möjlig att påverka för den enskilde. Målet med arbetsmiljöarbetet syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i såväl det dagliga arbetet som vid verksamhetsplanering. Vidare är syftet att förebygga stress och därigenom minska sjukfrånvaron. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan ledning och medarbetare. De anställda ska därför ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. Vid Socialhögskolan accepteras ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Jämställdhet och likabehandling

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Därför främjar vi perspektiv som kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexualitet, funktionsnedsättning etcetera genom att bevaka, granska och medvetandegöra så att dessa blir integrerade delar av Socialhögskolans utbildningar och institutionens övriga verksamheter.

Här hittar du länkar, dokument, kontaktuppgifter och annan viktig information som rör Socialhögskolans jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Trakasserier

Prefekten har utrednings- och åtgärdsskyldighet för alla former av trakasserier som berör vår verksamhet, både när det gäller anställda och studenter. Den som har upplevt sig trakasserad kan vända sig direkt till prefekten eller någon annan den känner förtroende för, t.ex. en kollega, kursföreståndare, skyddsombud eller personalsamordnare. Det går att vara anonym, men då kan endast generella åtgärder vidtas. Dock är det alltid bättre att lämna anonyma uppgifter än att inte lämna några uppgifter alls. Den som får kännedom om att någon blivit utsatt för trakasserier ska agera och informera ledningen om vad som skett, men givetvis respektera om personen vill vara anonym.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk och måste stanna hemma ska du omedelbart anmäla detta till personalsamordaren.

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra när du bilr sjuk

Brandskydd

Socialhögskolan bedriver ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud.

Om det brinner i lokalerna på Bredgatan 26, Bredgatan 13 eller Campus Helsingborg ska du lämna och utrymma platsen omedelbart.

Här kan du läsa mer om brandskydd samt hitta utrymmningsinstruktioner

Om något händer

Ring 0112 (112 externt) om det uppstår en nödsituation.

Här kan du läsa mer om första hjälpen och hjärt- och lungräddning samt krishantering

Arbetsmiljöorganisation

Vid Socialhögskolan har biträdande prefekten fått ansvar för att leda det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker i samverkan med medarbetarna. Prefekten har dock det övergripande ansvaret för att institutionen arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Prefekten är också brandskyddsansvarig. Biträdande brandskyddsansvarig är husintendenten och det finns ett skyddsombud på institutionen.

Personalsamordnaren är krissamordnare för personalen och för studenter har studievägledaren motsvarande roll.

Läs mer på sidan arbetsmiljöorganisation

Sidansvarig:

Kontakt

Biträdande prefekt
Marcus Knutagård
Telefon: 046- 222 93 84, 073-062 66 82
E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Personalsamordnare
Ellinor Weise
Telefon: 046-222 96 68, 070-305 69 88
E-post: ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se

Personalsamordnarens uppgifter

  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
  • Friskvård
  • Krissamordnare
  • Rehabilitering
  • Rekrytering och anställningsfrågor
  • Övrig personaladministration

Övriga kontakter

Prefekt
Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Husintendent /
Biträndande brandskyddsansvarig

Håkan Eriksson
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg

Carina Olsson
Telefon: 042-35 65 50, 046-222 97 88
E-post: carina [dot] olsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Skyddsombud
Socialhögskolan Lund

Tina Mattsson
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se

Företagshälsovården
Lunds universitet
Telefon: 046-22 232 80

Studenthälsan
Telefon: 046-222 43 77

Ordförande
Samhällsvetenskapliga fakultetens
HMS-kommitté (Hälsa, miljö och säkerhet)

Christofer Edling
Telefon: 046- 222 88 62
E-post: christofer [dot] edling [at] soc [dot] lu [dot] se

Huvudskyddsombud
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ola Hall
Telefon: 046-222 84 09
E-post: ola [dot] hall [at] keg [dot] lu [dot] se

Studerandeskyddsombud
Socionomsektionen

E-post: ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se

Larmtelefon Lunds universitet
Telefon: 046-222 07 00
 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg