Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandinformation Lund

Instruktioner för utrymning av Socialhögskolans skolbyggnad på Allhelgona kyrkogata 8 i Lund.

Om brand uppstår ska hela huset utrymmas omedelbart. Byggnaden är utrustad med ett automatiskt talande brand och utrymningslarm som aktiveras via rökdetektorer i taket. Vid larm ljuder larmklockor och blixtljus blinkar. Brandlarmet är direktkopplat till räddningstjänsten. Aktiveras inte detta – ring 112.

I skolbyggnaden finns brandsläckare och utrymningsplaner uppsatta på alla våningar. Detsamma gäller på Campus Helsingborg.

Om brand uppstår och det automatiska brandlarmet inte aktiveras så är det möjligt att starta larmet med hjälp av brandlarmsknappar som är placerade i anslutning till utrymningsvägarna.

Vid utrymning

Vid nödsituation ring 112.

När du ska utrymma tar du på dig ytterkläderna om det behövs. Använd trapporna och andra utrymningsvägar, men inte hissarna.

Utrymningsvägarna är markerade med vägledande skyltar. Byggnaden försedd med nödbelysning i korridorer och gångstråk. Det finns även nödbelysning i teknikrum.

Utrymningsplaner finns uppsatta vid varje ingång till trapphus, trappor samt entrén till varje våningsplan. De visar samtliga utrymningsvägar och var handbrandsläckare och larmknappar är placerade. För din egen säkerhet bör du studera dessa noga i förväg så att du vet hur du ska agera vid ett utrymningslarm. Utrymningsplanerna anger även var i byggnaden du hittar en hjärtstartare.

Utrym inte genom rökfyllda lokaler/trapphus. Hjälp varandra och tänk speciellt på att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Om du upptäcker en brand kan du försöka släcka den om du tror att det är möjligt och enbart om du har tillgång till släckutrustning. Brandsläckare finns utplacerade i byggnaden. Brandsläckarna är klart och tydligt skyltade och lätta att hitta.

Varna dem som befinner sig i byggnaden. Rädda dem som är i omedelbar fara. Om möjligt, stäng dörren till rummet där det brinner.

Om du har lärarledd undervisning när brandlarmet går ska du rätta dig efter din lärares anvisningar om hur utrymningen ska genomföras.

Om du arbetar självständigt eller i grupper ligger det på ditt eget ansvar att utrymma byggnaden. Det är av största vikt att du känner till utrymningsvägarna och var återsamlingsplatsen finns. Studera utrymningsplanen noga!

Du som undervisar. Som undervisande lärare har du ett särskilt ansvar att leda utrymningen och se till att studenterna informeras om hur det går till. Om du ser brand eller rök, eller hör ett larm, ska du därför genast meddela studenterna att de ska utrymma oavsett vad de håller på med. Det är inte tillåtet att stanna kvar i byggnaden för att avsluta en föreläsning, tentamen eller liknande.

Utrymningsvägar ska alltid lämnas fria från brännbart material. Inga föremål för placeras i korridorerna som hindrar utrymning av lokalerna.

Personlarm

Personlarm är monterat på handikapptoaletterna och i vilorum för att du därifrån ska kunna påkalla uppmärksamhet.

Hisslarm

I hissarna finns en akustiskt nödsignal samt en nödtelefon som är direkt kopplad till SOSlarmcentral.

Återsamling

När du utrymt ska du bege dig återsamlingsplatsen som ligger öster om byggnaden på parkeringen. Den finns markerad på utrymningsplanerna. Stanna där tills du får besked om att det är säkert att återvända in i huset.

Brandskyddsansvarig

Lund

Katarina Jacobsson
Brandskyddsansvarig
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Håkan Eriksson
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Helsingborg

Jerker Jacobsson
Brandskyddsansvarig
Telefon: 070-956 57 93
E-post: jerker [dot] jacobsson [at] ch [dot] lu [dot] se (jerker[dot]jacobsson[at]ch[dot]lu[dot]se)