Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Brandinformation Lund

Instruktioner för utrymning av Socialhögskolans undervisningslokaler på Bredgatan 26 i Lund

Om brand uppstår i undervisningslokalerna på Bredgatan 26 ska hela huset utrymmas omedelbart.  Skolbyggnaden är utrustad med automatiskt brandlarm med en stigande och fallande signal som vid brand aktiveras via rökdetektorer i taket. Brandlarmet är direktkopplat till brandkåren i Lund. Aktiveras inte detta – ring 112.

Vid utrymning

Vid nödsituation ring 112.

När du ska utrymma tar du på dig ytterkläderna om det behövs. Använd trapporna och andra utrymningsvägar, men inte hissarna. Utrymningsvägarna är markerade med vägledande skyltar. Utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan. Orientera er gärna på dem som en teoretisk övning. Utrym inte genom rökfyllda lokaler/trapphus. Hjälp varandra och tänk speciellt på att hjälpa personer med funktionsnedsättning.

Om du upptäcker brand kan du försöka släcka den om du tror att det är möjligt och enbart om du har tillgång till släckutrustning. Brandsläckare finns utplacerade i skolbyggnaden. Brandsläckarna är klart och tydligt skyltade och lätta att hitta. Brandfilt finns vid brandsläckaren i kaféet.

Varna dem som befinner sig i byggnaden. Rädda dem som är i omedelbar fara. Om möjligt, stäng dörren till rummet där det brinner.

Om du har lärarledd undervisning när brandlarmet går ska du rätta dig efter din lärares anvisningar om hur utrymningen ska genomföras.

Om du arbetar självständigt eller i grupper ligger det på ditt eget ansvar att utrymma byggnaden. Det är av största vikt att du känner till utrymningsvägarna och var återsamlingsplatsen finns. Studera utrymningsplanen noga!

Du som undervisar. Som undervisande lärare har du ett särskilt ansvar att leda utrymningen och se till att studenterna informeras om hur det går till. Om du ser brand eller rök, eller hör brandlarmet, ska du därför genast meddela studenterna att de ska utrymma oavsett vad de håller på med. Det är inte tillåtet att stanna kvar i byggnaden för att avsluta föreläsning, tentamen eller liknande.

Återsamling

När du utrymt ska du bege dig till återsamlingsplatsen på parkeringen. Stanna tills du får besked om att det är säkert att återvända in i huset.

Brandlarmsknappar

Om brand uppstår och det automatiska brandlarmet inte aktiveras finns det möjlighet att starta larmet med hjälp av brandlarmsknappar.

Brandlarmsknapparnas (sex stycken) placering:

  • Omedelbart innanför södra entrédörren
  • Omedelbart innanför den östra entrédörren
  • Vid larmcentralen, som finns vid hissen på entréplanet (vid handikappingången)
  • I vartdera trapphusets översta plan
  • Nere i källaren vid nödutgången från toaletterna.

Brandansvariga håller på att ta fram specifika instruktioner för övriga byggnader i Lund.

Brandsläckare finns i Socialhögskolans samtliga lokaler. På Bredgatan 13 finns brandsläckare uppsatta i trapphuset, mellan vissa våningar. I källaren finns även brandfilt. I skolbyggnaden finns brandsläckare och utrymningsplaner uppsatta på alla våningar. Detsamma gäller på Campus Helsingborg. Brandsläckare finns även på Social- och beteendevetenskapliga biblioteket och Gamla kirurgen.

Sidansvarig:

Kontakt Lund

Brandskyddsansvarig:
Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Biträdande brandskyddsansvarig:
Håkan Eriksson
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg