Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljöorganisation

Vid Socialhögskolan

Prefekten har det övergripande ansvaret för att institutionen arbetar aktivt och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Prefekten är också brandskyddsansvarig. Biträdande brandskyddsansvarig är husintendenten och det finns ett skyddsombud på institutionen. Personalsamordnaren är krissamordnare för personalen och för studenter har studievägledaren motsvarande roll.

Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens arbetsmiljöarbete, samt ansvarar för att resultatet av arbetet följs upp.

Institutionsstyrelsen vid Socialhögskolan.

Viktiga dokument och länkar

Socialhögskolans arbetsmiljöarbete utformas i enlighet med den fastställda arbetsmiljöpolicyn vid Lunds universitet samt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter för området.

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ellinor Weise
Personalsamordnare
046-222 96 68
ellinor [dot] weise [at] soch [dot] lu [dot] se (ellinor[dot]weise[at]soch[dot]lu[dot]se)

Övriga kontakter

Håkan Eriksson
Husintendent /
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Tina Mattsson
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon: 046-222 12 53
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Anneli Nielsen
Skyddsombud
Socialhögskolan Helsingborg
Socialhögskolan Lund
Telefon:046-222 94 04
E-post: skyddsombud [at] soch [dot] lu [dot] se (skyddsombud[at]soch[dot]lu[dot]se)

Företagshälsovården
Lunds universitet
Telefon: 046-22 232 80

Studenthälsan
Telefon: 046-222 43 77

Studerandeskyddsombud
Socionomsektionen

E-post: ordf [dot] socionom [at] samvetet [dot] lu [dot] se (ordf[dot]socionom[at]samvetet[dot]lu[dot]se)

Larmtelefon Lunds universitet
Telefon: 046-222 07 00