Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brandskydd

Vid Socialhögskolan

Vid Socialhögskolan bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Om det brinner

Socialhögskolan i Lund är utrustad med automatiskt brandlarm med en stigande och fallande signal som vid brand aktiveras via rökdetektorer i taket. Brandlarmet är direktkopplat till brandkåren i Lund. Aktiveras inte detta – ring 0112 (112 externt).

  • Vid misstanke om brand eller om brandlarmet ljuder - lämna omedelbart byggnaden
  • Samling sker utanför entrén
  • Huset ska förbli utrymt tills dess att brandskyddsansvarig meddelar att det åter är tillåtet att gå in i huset. 

Om brand uppstår på Campus Helsingborg ska hela huset utrymmas omedelbart. Brandlarmet med kontinuerligt ljudande sirener finns installerat i undervisningslokalerna på hela Campus Helsingborg. Aktiveras inte detta – ring 0112 (112 externt).

Brandskyddsansvarig

Lund

Katarina Jacobsson
Brandskyddsansvarig
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Håkan Eriksson
Biträdande brandskyddsansvarig
Telefon: 046-222 93 96
E-post: hakan [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Helsingborg

Jerker Jacobsson
Brandskyddsansvarig
Telefon: 070-956 57 93
E-post: jerker [dot] jacobsson [at] ch [dot] lu [dot] se (jerker[dot]jacobsson[at]ch[dot]lu[dot]se)