Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publicering

Vid Socialhögskolan

Följande publiceringsmöjligheter finns vid Socialhögskolan: Working Papers, Research Reports in Social Work, avhandlingsserien och Social Work Press.

Socialhögskolans regler för publicering

Det som generellt gäller för alla skrifter som publiceras av Socialhögskolan är att:

  • Alla publikationer ska följa Lunds universitets grafiska profil.
  • Varje publikation ska följa fastställda ramar och mallar.
  • Varje publikation ska uppfylla de kvalitetskrav som följer respektive publikationsseries upplägg.

Här nedan följer beskrivningar av respektive publikationsserie:

Rapportserien Research Reports in Social Work

Rapportserien Research Reports in Social Work är i första hand en möjlighet för personer verksamma vid Socialhögskolan att presentera aktuell forskning. Förutom forskningsrapporter rymmer RRSW även licentiatavhandlingar. Doktorsavhandlingar ges ut i en egen serie.

Publikationer i RRSW-serien ska vända sig till en bred läsekrets bestående av såväl forskare som studenter och praktiker. De texter som publiceras i RRSW ska vara resultat av slutförda projekt och texten ska vara unik i meningen av att den inte ska publiceras i något annat sammanhang. Språket är skandinaviska eller engelska. RRSW är elektronisk och kostnadsfri. Den författare som önskar tryckta exemplar ansvarar själv för detta, i detta sammanhang är det viktigt att Lunds universitets grafiska profil följs. 

Vill du som anställd publicera i rapportserien RRSW, kontakta Socialhögskolans webbredaktör Sandra Jeppsson.

Social Work Press

Social Work Press är ett open access-förlag som publicerar kvalitetsgranskade antologier inom området socialt arbete.

Förlaget har som mål att bidra till en ökad utgivning av svenskspråkiga publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Social Work Press ansluter sig till internationella traditioner med universitetsbaserade publikationsserier. Förlaget tillhör Socialhögskolan, Lunds universitet, men välkomnar bidrag från forskare vid andra lärosäten. Kontakt: hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se (Håkan Jönson).

Working Papers och Pedagogisk rapport

Working Papers utgörs av kortare vetenskapliga texter som författas av personer verksamma vid institutionen.

I serien ingår dels papers som accepterats för presentation på öppna, nationella eller internationella forskningskonferenser men ännu ej publicerats på annat sätt, dels kortare texter av annat slag som författats av personer verksamma vid institutionen. Pedagogisk rapport är en speciell form av Working paper. Texterna bygger på studentpaper och studentuppsatser och får vara längre till omfånget än i Working Papers. Någon exakt gräns för omfånget finns dock inte. Kontakt: johan [dot] cronehed [at] soch [dot] lu [dot] se (Johan Cronehed).

Kontakt

Johan Cronehed
Redaktör för WP-serien
046-222 92 14
johan [dot] cronehed [at] soch [dot] lu [dot] se (johan[dot]cronehed[at]soch[dot]lu[dot]se)

Sandra Jeppsson
Kontakt för rapportserien och avhandlingar
sandra [dot] jeppsson [at] soch [dot] lu [dot] se (sandra[dot]jeppsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Håkan Jönson
Kontakt för Social Work Press
hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]jonson[at]soch[dot]lu[dot]se)