Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dokumenthantering

Vid Socialhögskolan

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering

Vid Socialhögskolan diarieför och arkiverar vi allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade av oss.

På den centrala medarbetarwebben hittar du allmän information om rutiner, ansvar, lagar och regler som gäller dokumenthantering.

Kontakta registrator [at] soch [dot] lu [dot] se (registrator[at]soch[dot]lu[dot]se) om du har frågor som rör Socialhögskolans dokumenthantering och diarieföring.

Handlingar som ska bevaras:

 • Arkivlistor (framtill LADOK3 infördes)
 • Bokföring
 • Etikprövningsansökningar och beslut
 • Ett originalexemplar av tentamen, hemtentamen etcetera
 • Rättningsprotokoll
 • Sammanställningar av kursvärderingar
 • Sammanställningar över antagna
 • Uppsatser

Gallringsregler:

 • Anmälningshandlingar till kurs (minst 2 år, efter beslut om antagning)
 • Inlämnade examinationsunderlag, som tentamen och hemtentamen (minst 2 år)
 • Kursvärderingar (minst 2 år, efter att sammanställning gjorts)

OBS! Andra regler för gallring, kan gälla för andra typer av examinationsunderlag, kontakta Arkivcentrum för besked.

Frågor?

Kontakta Arkivcentrum Syd, universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se (universitetsarkivet[at]legal[dot]lu[dot]se), 046-222 16 70 eller registrator [at] soch [dot] lu [dot] se (registrator[at]soch[dot]lu[dot]se).

Arkivering av forskningsmaterial

För material inom forskning gäller speciella regler.

Diariet

Handlingar som ska diarieföras mejlar du till:
registrator [at] soch [dot] lu [dot] se (registrator[at]soch[dot]lu[dot]se)