Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MFS-/ CIM

Socialhögskolans uppdrag

Granskning av MFS ansökningar från Socialhögskolans studenter. Från och med 2017 års ansökningsomgång hanteras MFS centralt vid de svenska lärosätena vilket innebär en ansökan per lärosäte. Lunds universitet har gemensam utlysning för hela universitetet samt gemensam hantering inklusive rapportering. Granskning av MFS ansökningar sker i tre steg och Socialhögskolans och MFS-gruppens funktion är avgränsad till punkt 2 nedan.

  1. Externa relationer gör en första teknisk granskning av att inkomna ansökningar är kompletta efter sista ansökningsdag.
  2. Institution/fakultet granskar, bedömer och betygsätter inkomna ansökningar per fakultet.
  3. Bedömningskommitté bestående av fakultetsrepresentanter beslutar vilka av sökande som tilldelas stipendium

Bedömning av ansökningar om CIM (Certificate of International Merits). Underlaget för bedömningen utgörs av studenternas slutrapport över internationella aktiviteter och reflektioner kring dessa.

Gruppens medlemmar kan också bjudas in till möten med internationaliseringsgruppen och därigenom bidra till utvecklingen av institutionens internationaliseringsarbete.

Kontakt

Anneli Nielsen
Internationell koordinator
Telefon: 046-222 94 04
E-post: anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se (anneli[dot]nielsen[at]soch[dot]lu[dot]se)

Roberto Scaramuzzino
Docent, 
internationaliseringsansvarig
Telefon: 046-222 99 16
E-post:  roberto [dot] scaramuzzino [at] soch [dot] lu [dot] se (roberto[dot]scaramuzzino[at]soch[dot]lu[dot]se)

Ledamöter MFS-/CIM - gruppen

Bedömningen av ansökningar till MFS och för CIM vid Socialhögskolan görs av en grupp lärare:

Eva-Malin Antoniusson
Telefon: 046-222 12 92
E-post: eva-malin [dot] antoniusson [at] soch [dot] lu [dot] se (eva-malin[dot]antoniusson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Kristina Göransson (även kontaktperson för studenter)
Telefon: 046-222 93 95
E-post: kristina [dot] goransson [at] soch [dot] lu [dot] se (kristina[dot]goransson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Jan Magnusson
Telefon: 046-222 31 61
E-post: jan [dot] magnusson [at] soch [dot] lu [dot] se (jan[dot]magnusson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Tabitha Wright Nielsen
Telefon: 046-222 38 77
E-post: tabitha [dot] wright_nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se (tabitha[dot]wright_nielsen[at]soch[dot]lu[dot]se)


Internationell koordinator sköter administration kring ansökningar. Beslut fattas av prefekt.