Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionsstyrelsen

vid Socialhögskolan

Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Styrelsen tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur etcetera.

Ledamöter 2024-2026

Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. 

Ordförande

Katarina Jacobsson, prefekt

Ordinarie ledamöter, vetenskapligt kompetenta lärare

Tove Harnett, universitetslektor
Torbjörn Hjort, universitetslektor
Monica Larsson, universitetslektor
Jan Magnusson, universitetslektor
Kerstin Svensson, professor

Ordinarie ledamöter, övrig personal

Ulrika Reichert, studievägledare
Lena Tärnhäll, universitetsadjunkt

Suppleanter, vetenskapligt kompetenta lärare

Björn Johnson, professor
Håkan Johansson, professor
Lupita Svensson, universitetslektor
Nataliya Thell, universitetslektor
Lisa Wallander, universitetslektor

Suppleanter, övrig personal

Pär-Henrik Björverud, universitetsadjunkt
Johanna Larsson, utbildningsadministratör
 

Sekreterare

Helena Gyllensvärd

Studentrepresentanter

Representanter väljs av samhällsvetarkåren i maj varje år. De består av fyra studerande på grund- eller avancerad nivå (två ordinarie och två suppleanter) samt två forskarstuderande (en ordinarie och en suppleant), som väljs av doktorandkåren. 

Kontakt

Katarina Jacobsson
Prefekt /
Institutionsstyrelsens ordförande
046-222 12 91
katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Helena Gyllensvärd
Institutionsstyrelsens sekreterare
046-222 93 14
helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se (helena[dot]gyllensvard[at]soch[dot]lu[dot]se)