Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutionsstyrelsen

vid Socialhögskolan
Institutionsstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten vid Socialhögskolan. Styrelsen tar beslut om riktlinjer för verksamheten, hur skolans resurser skall användas, utbildnings- och kursplaner, kurslitteratur etcetera.

Ledamöter 2018-2020

Styrelsens sammansättning beslutas av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Personalrepresentanterna utses genom val inom kategorierna lärare respektive övrig personal. Studentrepresentanterna utses av studentkåren. Den som vill aktualisera ett ärende i styrelsen kan vända sig till någon ledamot eller komma in med en skrivelse.

Ordförande
Staffan Blomberg, prefekt

Vice ordförande
Marcus Knutagård, biträdande prefekt

Ordinarie ledamöter, vetenskapligt kompetenta lärare
Kristina Göransson, universitetslektor
Torbjörn Hjort, universitetslektor
Katarina Jacobsson, professor
Tina Mattsson, universitetslektor
Marianne Larsson Lindahl, universitetslektor

Ordinarie ledamöter, övrig personal
Vesna Sehovac, utbildningskoordinator
Lena Tärnhäll, universitetsadjunkt

Suppleanter, vetenskapligt kompetenta lärare
Håkan Johansson, professor
Lina Ponnert, universitetslektor
Martin Bergström, universitetslektor
Alexandru Panican, universitetslektor
Mikael Sandgren, universitetslektor

Suppleanter, övrig personal
Ellinor Weise, personalsamordnare
Pär-Henrik Björverud, universitetsadjunkt

Sekreterare
Carina Olsson

Studentrepresentanterna väljs av samhällsvetarkåren i maj varje år. De består av fyra studerande på grund- eller avancerad nivå (två ordinarie och två suppleanter) samt två forskarstuderande (en ordinarie och en suppleant), som väljs av doktorandkåren. Namnen på representanterna finns anslagna utanför kårexpeditionen.

 

Gå tillbaka till Ledning & styrelse

Sidansvarig:

kontakt

Prefekt /
Institutionsstyrelsens ordförande

Staffan Blomberg
Telefon: 046-222 31 62, 070-243 59 63
E-post: staffan [dot] blomberg [at] soch [dot] lu [dot] se

Bitr. och ställföreträdande prefekt /
Institutionsstyrelsens vice ordförande

Marcus Knutagård
Telefon: 046-222 93 84, 073-062 66 82
E-post: marcus [dot] knutagard [at] soch [dot] lu [dot] se

Institutionsstyrelsens sekreterare
Carina Olsson
E-post: carina [dot] olsson [at] soch [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 97 88, 042- 35 65 50

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg