Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lina Ponnert

Docent i socialt arbete & universitetslektor

Forskning

Min forskning har fokuserat interaktionen mellan rättssystemet, den sociala barnavården och professionella. Jag är intresserad av professionella aktörers bedömningar, och hur professionella bedömningar och professionen påverkas av olika typer av rättslig reglering som lagstiftning och standardiserade arbetsmetoder.

Jag disputerade år 2007 med avhandlingen ”Mellan klient och rättssystem. Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv.” Avhandlingen handlar om hur socialsekreterare förhåller sig till rättssystemet i form av lagstiftning och förvaltningsdomstol som beslutande instans i tvångsvårdsärenden, och hur detta påverkar deras bedömningar i tanke och skrift och tvångsvårdsprocessen för barn och unga i stort. Därefter har mitt forskningsintresse också kommit att omfatta frågor som rör professionen och dess utveckling och standardiserade arbetsredskap som ytterligare en form av ”rättslig” reglering professionella har att förhålla sig till. Jag har också ett teoretiskt och begreppsmässigt intresse och har bland annat skrivit bokkapitel och artiklar utifrån begrepp som juridifiering, standardisering, idéspridning, osäkerhet, diskursteori och handlingsutrymme (discretion).

Aktuella forskningsprojekt

Akutavdelningar på särskilda ungdomshem.  En studie av akutpraktiken ur personalens, de ungas och socialtjänstens perspektiv.

Forskningsprojektet finansieras av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Syftet med projektet är att undersöka och analysera den specifika praktik som äger rum på akutavdelningar på särskilda ungdomshem utifrån ungdomars, personalens och socialtjänstens perspektiv och praktikens konsekvenser för dessa aktörer.  Projektet består av flera olika empiriska delstudier och avslutas 2019.

Forskarnätverk

Jag ingår i det tvärvetenskapliga forskarnätverket ”Child Rights Institute” (Barnrättsinstitutet) vid Lunds universitet. Jag är också med i två forskargrupper på Socialhögskolan, Barn-familj-välfärd och Organisation och organisering. From 2019 ingår jag också i ett nordiskt nätverk om tvångsvård av barn och unga (finansierat av Forte).

Undervisning och utveckling av undervisningsmaterial

Jag har genom åren undervisat på flera terminer och kurser på socionomprogrammet med fokus på socialrätt, det sociala arbetets praktik, socialt arbete med barn och unga och uppsatshandledning. Jag har fungerat som lärare på doktorandkurser, t.ex. kursen ”Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv. Utsatthet och socialt arbete” som gavs 2015 inom ramen för nationella forskarskolan av Lunds universitet tillsammans med Göteborgs och Stockholms universitet. För närvarande har jag min huvudsakliga undervisning på kursen ”Socialt arbete med barn och unga” på termin sju och kursen ”Kommunikation och handling” på termin fyra (samtalsmetodik). Under 2019 kommer jag vara involverad i forskarskolan för yrkesverksamma som ambassadör/handledare och som lärare på kursens introducerande doktorandkurs.

Jag är redaktör för antologin ”Utredningsarbete i den sociala barnavården” som gavs ut första gången 2015 (ny upplaga 2018). Boken tillkom utifrån erfarenheter från undervisning på socialrättskursen som avslutas med att studenterna ska skriva en barnavårdsutredning. Boken fokuserar olika utredningspraktiker som förekommer i den sociala barnavården; att utreda barns behov och föräldrars förmåga i traditionella barnavårdsutredningar, att föreslå tvångsvård, att överväga placeringar, samverkan rättssystemet och att utreda familjehem. Boken ger både en bild av den rättsliga regleringen på området och ger inblick i forskning och praktik på området. Övriga medverkande författare i boken är:  Susanna Johansson, Sofia Linderot, Bodil Rasmusson och Margareta Regnér.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Lina
E-post: lina [dot] ponnert [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 94 43

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg