Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lisa Wallander

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Fil dr. i sociologi

Undervisning

Forskningsmetoder (Kurser: Kunskapsproduktion i socialt arbete, SOPA62; Vetenskapsteori, metod och analys, SOAN55)

Forskning

Professionella bedömningar, professionssociologi, kunskapsanvändning, socialt arbete, factorial survey approach

Pågående forskningsprojekt

 1. De professionella bedömningarnas kunskapsgrund: Faktoriella surveymetoden som pedagogiskt verktyg i professionsutbildning (postdok-projekt, finansierat 2011-2013 av Malmö högskola)

 2. Professionella bedömningar i samverkan – Projekt Karin (finansierat 2012-2014 av Brottsoffermyndighetens forskningsfond)

 3. Kunskapsanvändning i socialt arbete: En mång-metodstudie av bedömningar och motiveringar inom den sociala barnavården (finansierat 2015-2019 av FORTE)

 4. ”Feta ord” eller användbara definitioner? Olika intressenters sätt att använda begreppen ”alkoholmissbruk, ”alkoholberoende” och ”riskdrickande” (Projektledare: Jan Blomqvist; finansierat 2015-2018 av Vetenskapsrådet)

 5. Prioritizing Health Care: Tensions and Interplay between Legal, Political, Economic and Professional Perspectives (Projektledare: Anne-Mette Magnussen; finansierat av Norges forskningsråd)

Nyligen avslutade forskningsprojekt

 1. Bruk eller missbruk: Praktikers uppfattningar om substansbruk och behandling (finansierat 2008-2015 av FORTE; forskningsprojekt förlagt vid SoRAD, Stockholms universitet)

 2. HIV och AIDS i Sverige (finansierat 2009-2015 av Smittskyddsinstitutet)

 3. Vem är fattig, vem är rik? En studie avseende uppfattningar om fattigdom (finansierat 2014-2015 av Centrum för professionsstudier, Malmö högskola)

Publikationer

 1. Wallander, L. (kommande). Fiktiva fall - fast inte som förr. Faktoriella surveymetoden i högre utbildning. Pedagogisk Forskning i Sverige.

 2. Tornberg, J., & Wallander, L. (kommande). Vem är fattig, vem är rik? En faktoriell survey av studenters uppfattningar om fattigdom. Socialvetenskaplig tidskrift.

 3. Blomqvist, J., & Wallander, L. (2017). Vad är problemet? Uppfattningar om alkoholens skadeverkningar. Socialvetenskaplig tidskrift, 24(2), 149-164.

 4. Plantin, L., Wallander, L., & Mannheimer, L. (2017). Public knowledge and attitudes to HIV: Research from three decades in Sweden. International Journal of Sexual Health, 29(1), 22-31.

 5. Wallander, L., & Laanemets, L. (2017). The Factorial Survey in Mixed Methods Research: Modelling Professionals’ Individual Judgments. SAGE Research Methods Cases Part 2. http://dx.doi.org/10.4135/9781473950146.

 6. Wallander, L., & Molander, A. (2016). Learning to Reason: The Factorial Survey as a Teaching Tool in Social Work Education. Nordic Social Work Research, 6(3), 234-250.

 7. Wallander, L., Tikkanen, R H., Mannheimer, L., Östergren, P-O., & Plantin, L. (2015). The Problem of Nonresponse in Population Surveys on the Topic of HIV and Sexuality: A Comparative Study. The European Journal of Public Health, 25(1), 172-177.

 8. Samuelsson, E., & Wallander, L. (2015). Perceptions of Treatment Needs: A Factorial Survey of Swedish Addiction Care Practitioners. Addiction Research & Theory, 23(6), 469-480.

 9. Wallander, L., & Molander, A. (2014). Disentangling professional discretion: A conceptual and methodological approach. Professions & Professionalism, 4(3), 1-19.

 10. Samuelsson, E., & Wallander, L. (2014). Disentangling Practitioners’ Perceptions of Substance Use Severity: A Factorial Survey. Addiction Research & Theory, 22(4), 348–360.

 11. Plantin, L., Wallander, L., & Månsson, S-A. (2013). Hiv i Sverige: Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2011. Solna: Smittskyddsinstitutet.

 12. Wallander, L. (2012). Measuring Social Workers’ Judgements: Why and How to use the Factorial Survey Approach in the Study of Professional Judgements. Journal of Social Work, 12(4), 364-384.

 13. Wallander, L. (2009). 25 Years of Factorial Surveys in Sociology: A Review. Social Science Research, 38(3), 505-520.

 14. Wallander, L. (2008). Measuring Professional Judgements: An Application of the Factorial Survey Approach to the Field of Social Work. Stockholm: Stockholms universitet (doctoral dissertation).

 15. Wallander, L., & Blomqvist, J. (2008). Modeling Ideal Treatment Recommendations: A Factorial Survey of Swedish Social Workers’ Ideal Recommendations of Inpatient or Outpatient Treatment for Problem Substance Users. Journal of Social Service Research, 35(1), 47-64.

 16. Blomqvist, J., Cunningham, J., Wallander, L., & Collin, L. (2007). Att förbättra sina alkoholvanor: Om olika mönster för förändring och om vad vården betyder. Stockholms universitet: SoRAD, forskningsrapport nr. 42.

 17. Wallander, L., & Blomqvist, J. (2005). Who “Needs” Compulsory Care? A Factorial Survey of Swedish Social Workers’ Assessments of Clients in Relation to the Care of Abusers (Special Provisions) Act. Nordic Studies on Alcohol and Drugs (English Supplement), 63-85.

 18. Wallander, L., & Blomqvist, J (2005). Vad styr vårdvalen? En faktoriell survey av faktorer som predicerar val av insats inom socialtjänstens missbruksvård. FoU-enheten, Stockholm: FoU-rapport 2005:1.

 19. Blomqvist, J., & Wallander, L. (2004). Åt var och en vad hon behöver? En vinjettstudie av socialarbetares bedömningar och val av insats vid missbruksproblem. FoU-enheten, Stockholm: FoU-rapport 2004:8.

Sidansvarig:
Lisa Wallander
E-post: lisa [dot] wallander [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 03 15

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg