Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Publikationer och konferenspresentationer

HEMTJÄNST, VÄLFÄRD, VARDAG

Projektets studier kommer att avrapporteras i form av presentationer vid forskningskonferenser, artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt i Glenn Möllergrens doktorsavhandling. Detta arbete kännetecknas av att mycket tid läggs på analys av det insamlade materialet och vilka slutsatser som kan dras därav. Slutsatserna presenteras först i preliminär form inför andra forskare, liksom i kommunikation med representanter för hemtjänstanvändare och organisationer för äldre personers intressen, och först därefter i offentlig form. Publikationer i form av artiklar och andra texter kommer därför först efter förhållandevis lång tid och läggs ut här på projekthemsidan efterhand.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Harnett T, Jönson H och Fäldtman A. (2023). Home Care in the Daily Lives of Older People: Protocol for an Ethnographic Two-Year Longitudinal Study. JMIR Research Protocols, 12(1), e42160.

Jönson H, Möllergren G och Harnett T. The logic of “home care time”. Manus till tidskrift inskickat för bedömning.

Jönson H och Möllergren G (2024). Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, 49-61.

Presentationer vid konferenser

“Doing transitions to a life with home care: New roles and new daily life for cohabitating partners”. Presentation vid Doing Transition International Conference “Relational Perspectives on the Life Course”. Frankfurt, 10-12 maj, 2023. Tove Harnett & Håkan Jönson. 

“The use of home care as a form of work”. Presentation vid Transforming Care Conference. Sheffield 26-28 juni, 2023. Glenn Möllergren, Tove Harnett & Håkan Jönson.

“Time management among older home care users – adjustments and resistance”. NaPSa – Nationell paperskonferens, Södertörn, 22-23 mars, 2023. Tove Harnett, Glenn Möllergren & Håkan Jönson.

“Home care in crisis”. The Nordic-Baltic doctoral network in Social Work (NBSW) XIV Summer School, 21-25 augusti 2023, Vilnius.

”Institution logic in Swedish home care”. Sweah National conference, 21-22 nov 2023, Norrköping.

Populärvetenskapliga presentationer

Expertpanel Göteborg 2024-03-07: Tove Harnett medverkade i expertpanel om moralisk stress och aktörskap och diskuterade projektets resultat om hur äldre själva agerar som medarbetare i hemtjänstens organisation. 

Hemtjänst, välfärd, vardag. Glenn Möllergren.

Hemtjänst, välfärd, vardag - en populärvetenskaplig presentation 2023-04-28: ”Att leva med hemtjänst”. Glenn Möllergren.

Forskningsfrukost FoU Helsingborg 2023-02-03: ”Vård- och omsorgssystemets navigatörer: hur äldre förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag”. Håkan Jönson & Tove Harnett.

Ribbingska Minnesfondens äldredag 2023-04-11 ”Hemtjänst ur användarnas perspektiv”. Håkan Jönson.

Presentation för mellanchefer inom Kävlinges hemtjänst 2023-03-13: ”Hemtjänst, välfärd vardag”. Glenn Möllergren och Alexander Fäldtman.

Presentation för mellanchefer inom Helsingborgs hemtjänst 2023-05-16. ”Hemtjänst, välfärd vardag”. Glenn Möllergren, Håkan Jönson och Tove Harnett.

Forskningsfika vid Utvecklings och KompetenscenterGöteborgs stad. 2023-10-06. ”Hemtjänst i äldres vardag”. Med syfte att skapa lärande och dialog mellan universitet, äldre och vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborg. Tove Harnett.

CASE-dagen 2023-10-25: ”Hemtjänst ur hemtjänstanvändarens perspektiv”. Håkan Jönson och Tove Harnett.

Massmedier

Blekingeposten 2023-03-15: ”Forskare vill se flexiblare äldreomsorg” (PDF, 1,6MB, ny flik)

Sveriges radio 2023-05-01: ”Gamla avstår hemtjänst när personalen är stressad”

Socionomen 2023-07-26: ”Ny forskning visar: Äldre institutionaliseras i sina egna hem”