Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner

Hur överskuldsättning påverkar ungas vuxenblivande

Under 2010-talet har överskuldsättning blivit ett allvarligt problem som ökat bland svenska hushåll. Stigande konsumtionskrav, ungdomsarbetslöshet och en aggressiv kreditmarknad gör unga vuxna till en särskilt sårbar grupp, och de ekonomiska fordringarna på ungdomar ökar. Coronapandemin har också haft starkt negativa konsekvenser på ungas ekonomi, med en ökad skuldsättning som följd.

Överskuldsättning skapar svårigheter vid inträdet i vuxenlivet och tenderar att bli ett långvarigt problem. Trots detta är ungas överskuldsättning ett närmast outforskat ämne i Sverige. Projektet följer ett antal unga vuxna under en treårsperiod, där vi studerar hur överskuldsättning påverkar deras vuxenblivande i termer av etablering på arbets- och bostadsmarknad, men också hur självbild och mer personliga relationer påverkas.

Utgångspunkten i forskningsprojektet "Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är att överskuldsättning inte enbart är ett ekonomiskt problem. Utifrån ett socialt perspektiv är syftet att undersöka hur olika dimensioner av skuld samspelar i unga skuldsattas liv.

"Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Socialhögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Forskarna Erik Eriksson och Tobias Davidsson pratar om varför unga skuldsätter sig och vad det får för konsekvenser.

Kontakt

Projektledare/forskare
Erik Eriksson, doktor i socialt arbete
Socialhögskolan, Lunds universitet
Telefon: 046- 222 96 05 Mobiltelefon: 070-359 07 27
E-post: erik [dot] eriksson [at] soch [dot] lu [dot] se (erik[dot]eriksson[at]soch[dot]lu[dot]se)

Forskare
Tobias Davidsson, doktor i socialt arbete
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 16 82 Mobiltelefon: 076-618 1682
E-post: tobias [dot] davidsson [at] socwork [dot] gu [dot] se (tobias[dot]davidsson[at]socwork[dot]gu[dot]se)

I samarbete med:

Logotyp, Göreborgs universitet

Projektinformation

Tidsplan: 2021-2025

Finansiering: Forte