Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Susanna Johansson

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Forskning

Jag är docent i socialt arbete och filosofie doktor i rättssociologi. Min avhandling från 2011 handlar om inter-organisatorisk samverkan och analyserar samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis- och åklagarmyndigheter i de sex första Barnahusen i Sverige, som då var en ny modell för samverkan kring utredningar av misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn. Studien fokuserar särskilt spänningen mellan välfärd och rättvisa, liksom samverkansprocesser och maktspel mellan ingående organisationer och profesionella aktörer. Som postdoc-forskare genomförde jag därefter en komparativ studie av Barnahusmodellens spridning, styrning och reglering i Norden samt dess påverkan på balansen mellan rättvisa och välfärd i respektive länder. I förlängningen av denna forskning intresserar jag mig nu också för Barnahusmodellens pågående spridning, styrning och implementering i Europa. 

Ett annat aktuellt forskningsfält utgörs av samhälls- och institutionsvård av barn och unga, vilket för närvarande studeras inom ramen för två skilda forskningsprojekt; dels ett historiskt inriktat projekt som undersöker kategoriseringen av psykisk ohälsa bland samhällsvårdade barn över tid, dels ett samtida projekt om akutvården av unga på särskilda ungdomshem utifrån de ungas, personalens och socialtjänstens perspektiv. 

Min forskning relaterar även bredare och teoretiskt till inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning. 

Jag är medlem i det europeiska forskarnätverket Sociology of Social Policy and Welfare (ESA); Nordic Network for Barnahus Research; Nationellt nätverk för samverkansforskning (FORTE); Barnrättsinstitutet (LU); samt forskningsområdena Barn- familj-välfärd och Organisation och organisering vid Socialhögskolan, LU.  

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sjätte och sjunde termin; på kurser i organisationsteori, metod, uppsatshandledning och -examination, samt som kursansvarig lärare för den valbara fördjupningskursen Socialt arbete med barn och unga. Jag är också verksam som lärare och handledare på forskarutbildningen i socialt arbete.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 23

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg