Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Susanna Johansson

Universitetslektor och FD i rättssociologi

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sjätte och sjunde termin, på kurserna Det sociala arbetets organisering, Kunskapsproduktion i socialt arbete och Socialt arbete med barn och unga (kursföreståndare/kursansvar), samt med handledning och examination av uppsatser/examensarbeten. Jag är även handledare på master- och forskarutbildningarna i socialt arbete.

Forskning

Jag disputerade 2011 med en avhandling om samverkan i de sex första Barnahusen i Sverige, som då var en ny modell för samverkan kring utredningar av misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn. Studien fokuserar särskilt spänningen mellan välfärd och rättvisa, liksom samverkansprocesser och maktspel mellan ingående organisationer och professioner. Som postdoc-forskare har jag därefter genomfört en komparativ studie av Barnahusmodellens spridning, styrning och reglering i Norden samt dess påverkan på balansen mellan rättvisa och välfärd i respektive länder. I förlängningen av denna forskning intresserar jag mig nu också för Barnahusmodellens pågående spridning, styrning och implementering i Europa. 

Ett annat aktuellt forskningsfält utgörs av samhälls- och institutionsvård av barn och unga, vilket för närvarande studeras inom ramen för två skilda forskningsprojekt; dels ett historiskt inriktat projekt som undersöker kategoriseringen av psykisk ohälsa bland samhällsvårdade barn över tid, dels ett samtida projekt om akutvården av unga på särskilda ungdomshem utifrån de ungas, personalens och socialtjänstens perspektiv. 

Min forskning relaterar även bredare och teoretiskt till inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning. 

Forskargrupper och nätverk

Jag är medlem i följande forskningsnätverk/forskargrupper:

Sociology of Social Policy and Welfare, ESA

Nordic Network for Children's House/Barnahus Research

Nationellt nätverk för samverkansforskning

Barnrättsinstitutet, Lunds universitet

Barn, familj och välfärd, Socialhögskolan, Lunds universitet

Organisation och organisering, Socialhögskolan, Lunds universitet

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Susanna Johansson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: susanna [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 23

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg