Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Tabitha Wright Nielsen

Universitetslektor

FD i socialt arbete

Undervisning

Kursföreståndare för kursen Professionellt socialt arbete.

Forskning

Disputerade 2009 med avhandlingen "Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis". Forskningsintressen är bl. a. socialt arbete, govenmentality, makt, intersektionalitet.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Tabitha Wright Nielsen. Foto: Patrik Hekkala
E-post: tabitha [dot] wright_nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 38 77

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg