Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tina Mattsson

Universitetslektor

Socionom, genusvetare och FD i socialt arbete.

Undervisning

För närvarande undervisar jag på socionomutbildningen och är kursföreståndare för utbildningens första kurs: SOPA11, Socialt arbete som ämne och profession.

Forskning

I min forskning är jag intresserad av att sammanföra genusvetenskaplig perspektiv och feministiska teorier med social arbete. Jag är särskilt intresserad av hur maktstrukturer påverkar det sociala arbetets praktik och möjligheten att utvecklat kritiska metoder för ett anti-diskriminerande arbete inom ramen för det sociala arbetets organisationer.

Min avhandling I viljan att göra det normala - en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården, handlar om hur kön görs inom det sociala arbetets missbrukarvård och hur kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. Jag riktar mitt fokus mot det sociala arbetets praktik, hur behandlingsarbetet organiseras och hur personalen ser på sitt arbete och de kvinnor och män som missbrukar. Jag visar hur åtskillnaden mellan klient och socialarbetare är beroende av ett samspel mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet som kan upprätthålla och skapa åtskillnad men också ge utrymme för likhet/närhet, något som leder till att maktstrukturer återskapas och upprätthålls. Avhandlingen blev utgångspunkt för att utforska intersektionalitet som ett möjligt redskap för en kritisk reflexiv praktik i socialt arbete, en idé jag utforskade i boken
Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis.

Jag arbetar just nu med två forskningsprojekt: det FAS-finansierade projektet Fysisk aktivitet och behandlingsarbete – en kvalitativ studie av användning och upplevelser av fysisk aktivitet i institutionsvård (tillsammans med David Hoff och Daniel Nilsson Ranta) samt det av Brottsoffermyndigheten finansierade projektet Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet med våld och övergrepp i nära relationer.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Sidansvarig:
Tina Mattsson. Foto: Patrik Hekkala
E-post: tina [dot] mattsson [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 12 53

23

Skyddsombud

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg