Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ansökan och antagning

Så här söker du till Grundläggande utbildning i psykoterapi
Utbildningen i grundläggande psykoterapi startar var tredje termin. Ansökningsperioden för utbildningsomgångar som startar på hösten är 15 februari -15 mars och på våren 1 augusti - 3 september. Du ansöker till utbildningen via www.antagning.se där du ska bifoga alla meritgivande dokument och anmälningsblanketten som finns på denna sida.

Ansökan

Antagningsbeskedet respektive reservplacering skickas ut till dig senast en månad innan kursstart. Du som blivit antagen måste senast inom fjorton dagar meddela om du önskar behålla din plats. Vänligen meddela oss skriftligen i förväg om du är oanträffbar under denna tid och om du ämnar tacka ja till platsen om du blir antagen.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildningen krävs särskild behörighet som innebär att du måste uppfylla följande krav:

  1. En akademisk yrkesexamen, exempelvis: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen eller läkarexamen. Även du som är utbildad sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog eller specialistsjuksköterska kan bedömas som behörig under förutsättning att du har 30 hp i psykologi eller psykiatri.
  2. Att du har har minst två års arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter yrkesexamen. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning.
  3. Att du under utbildningstiden har uppgifter på arbetsplats/på praktikplats, annan än i egen verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att du under kurstiden ska ha sådana terapeutiska uppgifter på arbetsplatsen/praktikplatsen som kan utgöra underlag för meningsfull handledning inom vald inriktning. Dessa uppgifter skall skriftligen intygas av arbetsgivare/praktikansvarig. Anställning/praktiktjänstgöring skall omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning och fortgå under hela utbildningstiden.
  4. Svenska 3/B

Observera att intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, ange arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska kunna verifieras och intyg ska vara vidimerade.

Meritpoäng

Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng. Vad som ger meritpoäng går att läsa i Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB). Här utvecklas några av punkterna i dokumentet:

  • För arbetslivserfarenhet: Om du åberopar professionellt behandlingsarbete skall arbetsuppgifternas karaktär klart framgå av intyg eller annan verifierbar information.
  • För handledning: Det är endast handledning av legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psykoterapihandledning (enl. UHÄ:s tidigare normer) som ger meritpoäng. Intyg på egen psykoterapi eller handledning hos person som inte är psykoterapihandledare ska inte anges här. Observera att handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg för att kunna värderas.
  • För akademiska kurser: Endast fullgjord examen på avancerad nivå ger full poäng. Enstaka kurser på avancerad nivå ger den lägre poängen. Även enstaka kurser på grundläggande nivå kan ge poäng här. Kurser som ligger inom den behörighetsgivande yrkesexamen  räknas inte in här.
  • För undervisning: Utbildning som ingår i ordinarie tjänst, exempelvis arbetsuppgifter av karaktären patient-/ anhörigutbildning, gruppbehandling eller utbildning av kolleger och samverkanspartners ska inte anges här. I detta urvalskriterium avses regelrätt undervisning där tjänstens huvudsakliga innehåll är undervisning. Undervisning som lärare kan anges här.
  • I anmälningsblanketten finns också information som utvecklar olika punkter. Läs och följ dessa anvisningar för en komplett ansökan. Anmälningsblanketten läggs ut på denna sida i anslutning till ansökningsperioden.

VIKTIGT! Fullständing information om behörighetskrav och urvalskriterier till utbildningen i grundläggande psykoterapi går att läsa i Behörighet och alternativt urval för grundläggande psykoterapiutbildning (PDF - 142 kB)

Sidansvarig:

Kontakt

Kursföreståndarna svarar gärna på frågor om utbildningsinnehåll. Har du frågor kring ansökningsprocessen är du välkommen att ställa dem till utbildningskoordinatorn.

Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning
Lena Tärnhäll
lena [dot] tarnhall [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning
Cecilia Scott Wiklöf
046-222 88 89
cecilia [dot] scott_wiklof [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare psykodynamisk inriktning
Johan Berg
johan [dot] berg [at] soch [dot] lu [dot] se

Utbildningskoordinator
Vesna Sehovac
046-222 93 14
vesna [dot] sehovac [at] soch [dot] lu [dot] se

Tre inriktingar

Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP12)
12 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista


Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP14)
20 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ interaktionistisk grund (SOAP15)
16 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg