Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Socialt arbete är social rättvisa i praktiken"

Cecilia Heule, Nicolas Lunabba och Arne Kristiansen.
Cecilia Heule, Nicolas Lunabba och Arne Kristiansen.

Fler än femtio socionomstudenter, tidigare studenter, lärare och andra kom till Edens hörsal på fredagseftermiddagen för att lyssna till och prata med Nicolas Lunabba, grundare och verksamhetsledare i Helamalmö, och författare till boken "Blir du ledsen om jag dör?".

Det är läraren Arne Kristiansen som bjudit in Nicolas Lunabba till sin kurs, för att hålla ett föredrag som inledning till ett  moment om strukturellt förändringsarbete. Arne har haft  kontakt med Nicolas och Helamalmö under en lång tid, och hoppas nu på ett tätare samarbete.

Tar upp viktiga frågor inom socialt arbete

I samtalsform med Arne och hans kollega Cecilia Heule, berättar Nicolas om sin bok "Blir du ledsen om jag dör?". Boken som han skrev för att få rätsida på sin livslånga vrede och hämndlystnad är skriven i Du-form, riktad till den unga pojken Elijah som Nicolas tog under sina vingar.

- Boken handlar om samhället, orättvisor och viktiga frågor inom socialt arbete; hur bemöter man unga människor på glid? Barn och unga behöver vuxna i sitt liv som aldrig sviker, aldrig släpper taget och alltid finns där.

Nicolas återkommer till vreden som verktyg och menar att rätt kanaliserad kan den bli en stark drivkraft i viljan till förändring.

- Även offer- och hämndkänslor kan vara positiva. Kanalisera och få utlopp för känslorna genom att göra skillnad! säger han.

Verksamhet baserad på vetenskap

Helamalmös verksamhet består av två delar: dels informationsdelen med bland annat podd och föreläsningar om rättvisa, socialt hållbart samhälle och strukturellt förändringsarbete. Den andra delen handlar om att jobba med konsekvenserna i utsatta områden när samhället sviker.

- Vi bygger upp parallellsamhällen, i ordets positiva bemärkelse, en social infrastruktur. Det som Malmö stad inte mäktar med, det är där Helamalmö kommer in. I Nydala har vi frukost, mellanmål och kvällsmat, vård, fritidsaktiviteter och mycket annat. Människor i området lär känna varandra och solidaritet och trygghet uppstår.

Nicolas betonar att verksamheten i Helamalmö utgår från vetenskap. Han samtalar ofta och gärna med forskare (som Cecilia och Arne) inom socialt arbete och läser rapporter i ämnet.

Utökat samarbete

Både Cecilia, Arne och Nicolas hoppas på utökat samarbete mellan Helamalmö och Socialhögskolan, med praktikplatser för studenter och deltagare från Helamalmö som läser kurser på Socialhögskolan.

- Jag vill att mina studenter ska få syn på andra typer av jobb och verksamheter. Man måste inte jobba på socialkontor när man är socionom, säger Arne.

Nicolas fyller i:

- Socionomer är den professionella ryggraden och hjärtat i socialt arbete, därför är det viktigt för mig att komma hit och att samarbeta med Socialhögskolan.

Efter en paus är det åhörarnas tur att ställa frågor, komma med synpunkter och kritik. Vilket de gör, och Nicolas svarar och utvecklar resonemang kring känslor, rädslor, motstånd från politiker och att inte ge upp.

- Att visa känslor och våga prata känslor. Men ibland går det inte eller behövs inte, barnet behöver vila från det också. Då är det viktiga att de grundläggande behoven är tillfredsställda (mat, bostad, kläder) och att finnas där för barnet. Att ge tid och att inte ge upp.

Socialt arbete är social rättvisa

- Det jag hoppas att studenterna tagit med sig från vårt samtal i dag är synen på socialt arbete som social rättvisa. Att socialt arbete ÄR social rättvisa i praktiken, avslutar Nicolas.

Nicolas Lunabba och Kasper Hagberg.
Nicolas med Kasper Hagberg, student på Socionomprogrammet. Kasper har haft Nicolas som baskettränare och de känner varandra väl.