Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Hur ska socialtjänsten digitaliseras?

Omslaget till rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst: En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. Lila med ett foto av två människor framför en datorskärn I en ny forskningsrapport ges rekommendationer för det fortsatta praktiska arbetet med digitaliseringen av socialtjänsten.

Utvärderingar vanligt i civilsamhället

Omslag till forskningsrapporten Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017 I en ny rapport av Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino presenteras resultat från den första undersökningen av utvärderingspraktik inom socialt inriktade idéburna verksamheter i Sverige.

Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?

Äldre människor i en parkmiljö 1991 beslutades en ny lag som gav kommunerna möjlighet att relativt fritt organisera sin verksamhet. Detta gav nya förutsättningar för att organisera den kommunala äldreomsorgen, men också att använda externa utförare. Vad hände med äldreomsorgen under tiden efter de olika riksdagsbesluten i början av 1990-talet?

Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Inom ett nytt projekt vid Socialhögskolan ska man undersöka, jämföra och utvärdera kommuners politik för att minska hemlösheten å ena sidan och att ta emot och hemma nyanlända invandrare å andra sidan.

Brottsofferjourernas uppkomst och utveckling

En ny rapport från Socialhögskolans skriftserie Research Reports in Social Work handlar om Brottsofferjourernas Riksförbund formerats, upprätthållits och funnit en plats i relation till stat och politik.

Föreningsaktiviteter ger guldkant för nyanlända

Anders Jönson och Roberto Sacarmuzzino har färdigställt en utvärdering av NAD-aktiviteters betydelse för deltagares etablering och integration. NAD är en etableringsinsats som utvecklar och förmedlar aktiviteter som en del av den etableringsplan som Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med nyanlända. Grunden för alla aktiviteter är frivilligheten, det vill säga att deltagaren själv vill ha denna aktivitet i sin plan.

Socialhögskolan i Bostad först-samarbete med Sveriges stadsmissioner

Omslag till handbok om Bostad först i Europa Socialhögskolan vid Lunds universitet ingår i ett nytt samarbete med Riksföreningen Sveriges stadsmissioner, med stöd från Postkodlotteriet, ett projekt för att sprida och fördjupa kunskapen om Bostad först-metoden.

Max Koch om arbete, välfärd och vad planeten tål

Tecknad illustration av ett stort träd med byggnader i trädkronan - Om vi verkligen bryr oss om andras välfärd och framtida generationer, måste politiken sluta prioritera tillväxt, säger Max Koch i en intervju med Green European Journal.

Brukarmedverkan i fokus på konferens

Bo Pettersson, Marcus Knutagård, Arne Kristiansen, Cecilia Heule och Jenny Wetterling Representanter från Socialhögskolan reste till Edinburgh för att dela med sig av erfarenheter från bland annat mobiliseringskursen.

Pengar och påverkan i civilsamhället

Håkan Johansson, Roberto Scaramuzzino och Tora Törnquist Håkan Johansson och Roberto Scaramuzzino talade i början av maj på ett frukostseminarium hos Nätverket Idéburen sektor Skåne. Temat var den idéburna sektorns utrymme att påverka offentlig sektor när den samtidigt kan vara beroende av ekonomiskt stöd från den. Detta var en del i ett samarbete för att sprida den forskning som arbetats fram i forskargruppen om civilsamhället vid Socialhögskolan. Samarbetet kommer att fortsätta med ett nytt seminarium i september.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg