Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Stora skillnader i äldreomsorgen

”Det finns så stora skillnader över landet när det gäller äldreomsorgens organisering, omfattning och kvalitet
att Sverige snarare framstår som 290 välfärdskommuner än som en enhetlig välfärdsstat”, skriver forskarna Håkan Jönson och Marta Szebehely (Stockholms universitet) i inledningen till den nya antologin ”Äldreomsorger i Sverige”.

Martin Bergström i tidningen Socionomkarriär

En magasinsida med bild av Martin Bergström Marin Bergström är en av författarna till "Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn", en rapport som kom från SBU förra året.

Om våld i barnavårdsutredningar

Utbildning och kompetensutveckling är viktigt för att våld ska förstås som ett socialt problem och därmed ett ansvarsområde för socialtjänsten, visar Tina Mattssons forskningsprojekt. Hon har undersökt socialtjänstens arbete med våld i barnavårdutredningar i två olika svenska kommuner.

Håkan Johansson talade om hållbara välfärdsmodeller vid regeringsseminarium

Håkan Johansson på scen på Malmö universitet På tisdagen talade Håkan Johansson, professor vid Socialhögskolan, vid ett seminarium om hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna på Malmö universitet.

Sju år med Bostad först: Andelen hemlösa minskar kraftigt

Marcus Knutagård föreläser på Stadsbiblioteket i Lund 2015 Under de sju år som Helsingborg använt sig av Bostad först-metoden för att bekämpa hemlöshet har antalet hemlösa per 10 000 invånare minskat kraftigt. Metoden, som införts med hjälp av Lundaforskare, har även fört med sig annat positivt för utsatta grupper i Helsingborg. Det visar en ny utvärdering.

Lediga doktorandtjänster

Nu söker Socialhögskolan minst fyra doktorander.

Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering

Hand som håller en iphone och en kaffekopp Digitala plattformar har blivit allt vanligare i det sociala arbetet. Nu görs en satsning på socionomprogrammet för att integrera aktuell forskning om socialt arbete och digitalisering, samt de juridiska aspekterna, i undervisningen. Studenterna kommer även få träna på praktiska moment, såsom rådgivning på nätet.

Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson

Den 22-23 november avgjordes Socionom-SM i Stockholm. Daniella Horvat och Kent Håkansson, som läser på Socionomprogrammet vid Campus Helsingborg, tog hem andra pris. Frågeställningen de skulle lösa var: Hur ser vi till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver och har rätt till? Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras?

Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija

Den 22-23 november avgjordes Socionom-SM i Stockholm. Medina Mesic och Arbnora Alija, som läser på Socionomprogrammet vid Campus Helsingborg, tog hem tredje pris. Frågeställningen de skulle lösa var: Hur ser vi till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver och har rätt till? Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras?

”Större krav på civilsamhället nu än under välfärdsstatens glansdagar”

Det sociala arbetet i civilsamhället är en viktig resurs i dagens Sverige, men det har saknats ett samlande bidrag om aktuell forskning i ämnet. En ny antologi från forskare vid Socialhögskolan synliggör aktörer och fyller en kunskapslucka när det gäller undervisningsmaterial om civilsamhället.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg