Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

"Medberoende bör inte bli diagnos"

Omslag till Alkoholrapporten 2018 Medberoende som diagnos saknar vetenskapligt stöd och är inte en lämplig benämning på anhöriga till personer med beroendeproblem, skriver Socialhögskolans Helena Hansson tillsammans med sju andra kliniskt erfarna forskare i tidskriften Alkohol & Narkotika.

Årets första nummer av Socialvetenskaplig tidskrift ute nu

Socialvetenskaplig tidskrift Det nya numret tar upp arbetssituationen för invandrare inom äldreomsorgen, studenters uppfattning om fattigdom, ensamkommande barn och våld mellan ungdomar i nära relationer på internet.

Ny studie ska främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling

En liten barnfot framför en skulptur Ulrika Levander och Lupita Svensson har fått forskningsmedel från Stiftelsen Allmänna Barnhuset för ett projekt med titeln En trygg bas – en studie för att främja små placerade barns psykiska hälsoutveckling.

Ovilja att polisanmäla kan bero mer på hegemonisk maskulinitet än rädsla för diskriminering

Närbild på polisemblem på armen på en polis I en studie av Anna Rypi, lektor vid Socialhögskolan, Malin Åkerström och Veronika Burcar Alm söker forskarna svara på varför det hos unga personer med invandrarbakgrund ibland finns ett motstånd mot att polisanmäla när man utsatts för brott.

Socialhögskolan och Malmö universitet ska leda forskarskola för socialarbetare

Socialhögskolans tegelfasad och interiörbild på trappa från Fakulteten för  Hälsa och samhälles trappa i Malmö Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd. Tanken är att satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten.

Håkan Johansson i DN om sommarens skogsbränder

Brinnande skog "Samhället är större än staten" säger Socialhögskolans Håkan Johansson i Dagens Nyheters artikel om frivilligt engagemang i samband med bränderna

Hur ska socialtjänsten digitaliseras?

Omslaget till rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst: En empirisk studie av en organisation och profession i förändring. Lila med ett foto av två människor framför en datorskärn I en ny forskningsrapport ges rekommendationer för det fortsatta praktiska arbetet med digitaliseringen av socialtjänsten.

Utvärderingar vanligt i civilsamhället

Omslag till forskningsrapporten Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017 I en ny rapport av Stig Linde, Malin Arvidson och Roberto Scaramuzzino presenteras resultat från den första undersökningen av utvärderingspraktik inom socialt inriktade idéburna verksamheter i Sverige.

Vad hände efter att kommunerna fick ansvaret för äldreomsorgen?

Äldre människor i en parkmiljö 1991 beslutades en ny lag som gav kommunerna möjlighet att relativt fritt organisera sin verksamhet. Detta gav nya förutsättningar för att organisera den kommunala äldreomsorgen, men också att använda externa utförare. Vad hände med äldreomsorgen under tiden efter de olika riksdagsbesluten i början av 1990-talet?

Nytt projekt om hemlöshetspolitik och strategier för flyktingars bosättning

Inom ett nytt projekt vid Socialhögskolan ska man undersöka, jämföra och utvärdera kommuners politik för att minska hemlösheten å ena sidan och att ta emot och hemma nyanlända invandrare å andra sidan.

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg