Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Lediga doktorandtjänster

Nu söker Socialhögskolan minst fyra doktorander.

Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering

Hand som håller en iphone och en kaffekopp Digitala plattformar har blivit allt vanligare i det sociala arbetet. Nu görs en satsning på socionomprogrammet för att integrera aktuell forskning om socialt arbete och digitalisering, samt de juridiska aspekterna, i undervisningen. Studenterna kommer även få träna på praktiska moment, såsom rådgivning på nätet.

Andra plats i Socionom-SM till Daniella Horvat och Kent Håkansson

Den 22-23 november avgjordes Socionom-SM i Stockholm. Daniella Horvat och Kent Håkansson, som läser på Socionomprogrammet vid Campus Helsingborg, tog hem andra pris. Frågeställningen de skulle lösa var: Hur ser vi till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver och har rätt till? Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras?

Tredje pris i Socionom-SM till Medina Mesic och Arbnora Alija

Den 22-23 november avgjordes Socionom-SM i Stockholm. Medina Mesic och Arbnora Alija, som läser på Socionomprogrammet vid Campus Helsingborg, tog hem tredje pris. Frågeställningen de skulle lösa var: Hur ser vi till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver och har rätt till? Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras?

”Större krav på civilsamhället nu än under välfärdsstatens glansdagar”

Det sociala arbetet i civilsamhället är en viktig resurs i dagens Sverige, men det har saknats ett samlande bidrag om aktuell forskning i ämnet. En ny antologi från forskare vid Socialhögskolan synliggör aktörer och fyller en kunskapslucka när det gäller undervisningsmaterial om civilsamhället.

Oväntade effekter när LOV implementeras i äldreomsorgen

I en ny forskningsrapport från Socialhögskolan synas LOVs (Lagen om valfrihetssystem) implementering i tre kommuner. Studien visar bland annat att det var svårt att förmå privata utförare att verka i de geografiskt perifera delarna av kommunerna och att det uppmuntrades att marknadsanpassa servicen via RUT-avdrag.

Miniintervju: Carolin Schütze

Carolin Schütze presenting her research Carolin Schütze är under hösten gästdoktorand vid University of North Carolina, Chapel Hill.

Ny antologi om Barnahus i Norden publicerad

Susanna Johansson talar på träff för Barnahusnätverket på Kulturen i Lund den 13 september 2017 Susanna Johansson är en av redaktörerna till en ny tvärvetenskaplig antologi om barnahus i Norden. Hon presenterade boken på en nätverksträff i Lund för yrkesverksamma i Barnahus, anordnat av Barnafrid – nationellt kunskapscenter om våld och övergrepp mot barn.

Storslam till forskning om makteliter inom civilsamhället

Håkan Johansson, professor i socialt arbete, får drygt 35 miljoner kronor för att leda ett projekt som handlar om eliter inom civilsamhället: "Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen". Pengarna delas ut av Riksbankens jubileumsfond.

5 miljoner till projekt om föräldraskap

Kristina Göransson får fem miljoner från Riksbankens jubileumsfond för projektet "Föräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: En jämförande etnografisk studie".

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg