Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inför terminsstart HT-24

Inför terminsstart finns det en del saker du som lärare behöver tänka på. Den här sidan hjälper dig att komma ihåg allt och göra saker i rätt ordning.

Datum att hålla koll på

 • Underlag för kursplaner skickas till helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se (helena[dot]gyllensvard[at]soch[dot]lu[dot]se) senast den 5 april.
 • Sista chansen att ändra i litteraturlistor inför våren: skicka underlag till helena [dot] gyllensvard [at] soch [dot] lu [dot] se (helena[dot]gyllensvard[at]soch[dot]lu[dot]se) senast 10 maj.
 • För att skapa ett enhetligt uttryck använder vi en mall för våra välkomstbrevutskick. Mejla texter i wordformat och eventuell bild till sandra [dot] jeppsson [at] soch [dot] lu [dot] se (sandra[dot]jeppsson[at]soch[dot]lu[dot]se) senast 20 juni.
 • Publicera kursens Canvassida senast den 26 augusti, i samband med att webbregistreringen öppnar. (Det räcker med att startsidan publiceras så tidigt, det viktiga är att studenten kan komma in.)
 • Om lärarlaget avviker från det som angivits i schemat, mejla ändringarna till Info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se).

Vår arbetsprocess vid terminsstart

 • Antagningsbesked för urval 1 meddelas den 11 juli. Då skickar vi ut ett första välkomstbrev, med uppmaning till studenten att tacka ja till platsen.
 • Urval 2 publiceras den 25 juli, då vi också skickar ut "huvud"-välkomstbrevet till alla antagna.
 • När webbregistreringen öppnar den 26 augusti skickar vi ett brev till, med uppmaning att registrera sig på kursen.
 • Webbregistreringen är öppen mellan den 26 augusti-2 september.
 • Reservantagning görs löpande fram till och med två veckor in på terminen. 
 • På avancerad nivå är behörighet helt klar senast tre veckor in på terminen.
 • Räkna med att studentgruppen är komplett först vid terminsstart! Förändringar i studentgruppen kan ske beroende på behörighet, studieuppehåll, omregistreringar och inplaceringar.
 • Den mest korrekta och senast uppdaterade studentlistan för din kurs hittar du i Ladok. Listan där läses in automatiskt i Canvas.
 • Räkna med löpande förändringar i studentgruppen under terminens gång, eftersom studenterna själva kan registrera avhopp etc.

Välkomstbrev vs Canvas

För att minska arbetsbördan för dig som lärare och skapa ett enhetligt uttryck använder vi en mall för våra välkomstbrevutskick. Mallen för Socialhögskolans välkomstbrev innehåller information som kan anpassas till nya studenter och till studenter som redan är inne i systemet, både för program och kurser. I mallen finns utrymme för dig som lärare eller kursföreståndare att skriva en välkomsthälsning, information som är specifik för just den här utbildningen och kontaktuppgifter.

Tänk på att viss information gör sig bättre på Canvas, där ligger den kvar och riskerar inte att tappas bort i mejl-flödet. Använd kursens startsida på Canvas för information som studenten behöver innan terminsstart och för dina mer matiga välkomsttexter.

Bilden som ligger i välkomstbrevsmallen går självklart att byta ut, så att den passar just din kurs eller ditt program.

Du kan alltså inte lägga in text eller bild själv i mallen. Mejla text och eventuell bild till Sandra som lägger in i mallen, så får du ett korrektur för godkännande innan då välkomstbreven skickas ut. Mejla texter i Wordformat och eventuell bild till sandra [dot] jeppsson [at] soch [dot] lu [dot] se (sandra[dot]jeppsson[at]soch[dot]lu[dot]se) senast 20 juni.

Frågor och svar inför terminsstart

Canvas är Lunds universitets gemensamma lärplattform med funktionaliteter om stöttar undervisning och lärande, och som används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.  

På Samhällsvetenskapliga fakultetens interna sidor hittar du information om vart du kan vända dig för stöd och inspiration gällande lärplattformen Canvas och övrig digital undervisning.

På Medarbetarwebben hittar du också bra information om Canvas och kontaktuppgifter till supporten: Om Canvas | Stöd för digital undervisning. Där finns också information och stöd om andra digitala verktyg.

Ladok är vårt nationella studiedokumentationssystem. Det ägs av ett konsortium bestående av 40 lärosäten samt CSN, men varje lärosäte ansvarar för sin egen del i registret. I Ladok dokumenterar vi studenternas studier, från första registrering till examen. Ladok gör det lättare för högskolorna att uppfylla de regelverk och krav på uppföljning som finns från regering och centrala myndigheter.

Ladok pratar med Canvas, men Canvas pratar inte med Ladok.

Studenter måste registreras i Ladok för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en förutsättning för att kunna få studiemedel. Alla studenter som registrerats på en kurs i Ladok får automatiskt tillgång till kursytan i Canvas.  Men man kan också lägga till studenter manuellt i Canvas. Ladok skickar information till Canvas, men Canvas kan inte ”prata tillbaka”.

Ibland kan studenter behöva omregistreras på kurs om de inte klarat av kursmålen och behöver gå kursen igen för att bli godkända. Omregistrering sker i mån av plats utifrån planeringstalet. För omregistrerade studenter utgår ingen ersättning. Studenter som vill omregistreras ställs i kö av studievägledare och frågor hänvisas till dem.

För studenter som inte ska gå om en kurs men ändå behöver ta del av information inför till exempel en omexamination ska inte omregistreras i Ladok. I sådant fall kan studenten läggas till manuellt i Canvas.

Planeringstalet är det antal studentplatser som finns på våra olika utbildningar. Planeringstalet baseras på de medel vi får från fakulteten för att anordna utbildning. På socionomprogrammet är planeringstalet 60 på studieort Helsingborg och 90 på studieort Lund. Planeringstalet är alltså samma för alla kurser inom socionomprogrammet. 

När en ny kull studenter börjar på programmets termin 1 görs det alltid ett överintag. Det betyder att antagningstalet överstiger planeringstalet på termin 1. Detta görs eftersom vi vet att det alltid förekommer avbrott under utbildningens gång och vi på så sätt kompenserar för den minskande studentgruppen under de senare terminerna.

 

Beslut om ändringar i litteraturlistor och kursplaner tas av institutionsstyrelsen inför varje terminsstart.

Litteraturlistor inför vårterminen beslutas senast på IS novembermöte.

Vårterminens kursplaner beslutas också senast på IS novembermöte, med den skillnaden att de först ska behandlas i kursplanegruppen, som träffas två gånger innan IS-mötet. Underlaget behöver du skicka in senast en vecka innan kursplanegruppens sammanträden, därav olika datum.

Saknar du någon fråga och svar? Mejla till Info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se). Listan ovan uppdateras kontinuerligt med de mest frekventa frågor som kommer in.

Här hittar du Frågor och svar riktade till studenter.

Kontakt

Funktionsbrevlåda
För snabb handläggning:
info [at] soch [dot] lu [dot] se (Info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Johanna Larsson
Utbildningsadministratör | Socionomprogrammet  T1-4 och 6 samt fristående kurser på grundnivå

Sara Hall Magnusson
Utbildningsadministratör | Socionomprogrammet T7, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, Grundläggande psykoterapi, Masterprogrammet

Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator | Masterprogrammet och fristående kurser på avancerad nivå

Annika Petré
Studievägledare

Ulrika Reichert
Studievägledare