Kerstin Svensson. Foto: Patrik Hekkala
Kerstin Svensson. Foto: Patrik Hekkala

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.

Forskningsprojekt

2018-2026
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Finansieras av Forte
Länk till forskarskolan

2019-2020
Uppdraget som kontaktperson i socialtjänsten

2018-2019
Socionomer. Yrkesroll och organisation
 

Nyligen avslutade projekt:

2017-18
Handlingsutrymme och social logistik i transporttjänsten

2013-18
Brottsofferjourernas riksförbund – formering, frågor fokus. Tillsammans med Carina Gallo. Finansieras av Brottsofferfonden.