Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Den är del av forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år.

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Första antagning sker under våren 2019 med studiestart 1 september 2019. Tio personer kommer att antas, fördelade på Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Det kommer att ske tre intag som riktar sig mot följande områden:

  • Barn, unga och familj (2019)
  • Omsorg, äldre och funktionshinder (2020)
  • Öppen för senare överenskommelse (2021)

Informationsmöten

Om forskarutbildningen

  1. Ska leda till en licentiatexamen på fyra år.
  2. Bedrivs på deltid för att forskarstuderanden ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden.
  3. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen inom socialt arbete eller motsvarande, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är anställning inom socialtjänsten samt behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen eller motsvarande.

Tidsplan år 1

  • December 2018: Forskarskolan startar, informationsmaterial produceras och börjar spridas.
  • Vårterminen 2019: Informationsspridning och första antagningsprocess.
  • Höstterminen 2019: Första gruppen, tio doktorander, startar sina studier.

Dokument

Länkar

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Sidansvarig:

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Kontaktinformation

Ambassadörerna för respektive lärosäte svarar på frågor om forskarskolan, forskningsprojekt och samverkan mellan kommun och lärosäten:

Lunds universitet
Lina Ponnert
Martin Bergström

Malmö universitet
Annelie Björkhagen
Per Germundsson

Göteborgs universitet
Mikaela Starke
Monica Nordenfors

Linnéuniversitetet
Sofia Enell
Åsa Söderqvist Forkby


Allmänt om forskarskolan:

Lunds universitet
Kerstin Svensson
046 2220461
kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Malmö universitet
Lars Plantin
040-6657408
lars [dot] plantin [at] mau [dot] se


Frågor om informationsmaterial och kommunikation:

Sofia Rydh
sofia [dot] rydh [at] soch [dot] lu [dot] se

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg