Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

Ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Forskarskolan är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten.

Forskarskolan genomförs i samarbete mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Upplägg

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. Första antagning kommer att ske under våren 2019 för studiestart 1 september 2019. Tio personer kommer att antas, fördelade på de fyra lärosätena.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare på sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Mer detaljerad information kommer att presenteras när forskarskolan startar, i december 2018.

Kontaktpersoner

Malmö: Lars Plantin, lars [dot] plantin [at] mau [dot] se

Lund: Kerstin Svensson, kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Linné: Torbjörn Forkby, torbjorn [dot] forkby [at] lnu [dot] se

Göteborg: Anette Skårner, anette [dot] skarner [at] socwork [dot] gu [dot] se

Tidplan år 1

December 2018: Forskarskolan startar, informationsmaterial produceras och börjar spridas.

Vårterminen 2019: Informationsspridning och första antagningsprocess.

Höstterminen 2019: Första gruppen, tio doktorander, startar sina studier.

Länkar

Forskningspropositionen  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2016/11/prop.-2...

Forte www.forte.se

Sidansvarig:

Kontakt, Lunds universitet

Kerstin Svensson

kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

 046 222 04 61

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg