Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Grundläggande utbildning i psykoterapi

Psykoterapi vid Lunds universitet (45 hp)
Vid Socialhögskolan kan du läsa grundläggande psykoterapi (Steg-1) med antingen familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke.

 Pixabay

Utbildningsinnehåll

Grundläggande psykoterapiutbildning är en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning.

På utbildningen förenar du ett pågående yrkesarbete med teoretiska studier, patientarbete under handledning och arbetar med din egna personliga och professionella utveckling. Patientarbete under handledning innebär att du genomför ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete med vuxna patienter/klienter/familjemedlemmar på din arbetsplats under handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut.

Du läser inom vald terapeutisk inriktning:

  • Teori och metod, 20 hp
  • Psykopatologi och psykiatrisk diagnostik samt metoder för bedömning och problemformulering, 10 hp
  • Vetenskapsteori och behandlingsforskning 3 hp
  • Lagstiftning, etik och journalföring 2 hp
  • Handlett klientarbete 10 hp

De tre inriktningarna (Psykodynamisk, familjeterapi och KBT) som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. I huvudsak ges dock undervisning och klinisk tillämpning inom den terapeutiska inriktning du valt.

Praktisk information

För att du ska bli antagen till utbildningen krävs en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå som till exempel psykolog, socionom, läkare eller specialistsjuksköterska. Du ska också ha arbetat kliniskt under några år samt ha ett pågående arbete om minst 50 procent inom ett människovårdande yrke där du kan praktisera kunskaperna från utbildningen.

Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Det betyder att du har föreläsningar och seminarier vid Socialhögskolan i Lund under motsvarande minst en dag per vecka om du studerar KBT- eller PDT-inriktning och minst två dagar varannan vecka för studier på familjeinriktning. Därutöver tillkommer olika uppgifter och patientarbete under handledning med enskilda vuxna patienter/klienter/familjemedlemmar. Du behöver därför ha tillstånd och möjlighet att arbeta med psykoterapi under handledning på din arbetsplats.

Som student uppmuntras du till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen

Utbildningen startar till hösten 2020

Aktuell ansökningsperiod är 17 februari -16 mars 2020.
Utbildningen startar var tredje termin. Nästa utbildningstillfälle sker med start våren 2022.

Läs mer om ansökan och antagning

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet att söka till Psykoterapeutprogrammet som ges av Institutionen för psykologi, under förutsättning att de övriga behörighetskraven för Psykoterapeutprogrammet uppfylls.

 

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Utbildningskoordinator
Samira Elmi
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se

Förbokade vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal måste bokas i förväg. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

E-post: studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se


Frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare.
 

Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning
Lena Tärnhäll
lena [dot] tarnhall [at] soch [dot] lu [dot] se

Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning
Cecilia Scott Wiklöf
046-222 88 89
cecilia [dot] scott_wiklof [at] soch [dot] lu [dot] se

Lotta Björk
070 645 11 28
lotta [dot] bjork1961 [at] gmail [dot] com

Kursföreståndare psykodynamisk inriktning
Johan Berg
johan [dot] berg [at] soch [dot] lu [dot] se

 

Hitta hit
Här hittar du kartor och adresser till Socialhögskolans lokaler

Tre inriktingar

Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP12)
12 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista


Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP14)
20 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista VT 2020
Litteraturlista HT 2020


Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ interaktionistisk grund (SOAP15)
16 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista VT 2020
Litteraturlista HT 2020

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg