Grundläggande utbildning i psykoterapi

Psykoterapi vid Lunds universitet (45 hp)

Vid Socialhögskolan kan du läsa grundläggande psykoterapi (Steg-1) med antingen familjeterapeutisk, KBT eller psykodynamisk inriktning. Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke.

Utbildningsinnehåll

Grundläggande psykoterapiutbildning är en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning.

På utbildningen förenar du ett pågående yrkesarbete med teoretiska studier, patientarbete under handledning och arbetar med din egna personliga och professionella utveckling. Patientarbete under handledning innebär att du genomför ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete med vuxna patienter/klienter/familjemedlemmar på din arbetsplats under handledning av en handledarutbildad legitimerad psykoterapeut.

Du läser inom vald terapeutisk inriktning:

  • Teori och metod, 20 hp
  • Psykopatologi och psykiatrisk diagnostik samt metoder för bedömning och problemformulering, 10 hp
  • Vetenskapsteori och behandlingsforskning 3 hp
  • Lagstiftning, etik och journalföring 2 hp
  • Handlett klientarbete 10 hp

Tre inriktingar

De tre inriktningarna (Psykodynamisk, KBT och familjeterapi) som du kan välja mellan har vissa gemensamma moment för att du ska få en insikt i likheter och skillnader mellan de olika områdena. I huvudsak ges dock undervisning och klinisk tillämpning inom den terapeutiska inriktning du valt.

12 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista

20 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista

6 platser, nivå AXX, 45 högskolepoäng, halvfart. Ges i Lund.
Kursplan
Litteraturlista

Praktisk information

För att du ska bli antagen till utbildningen krävs en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå som till exempel psykolog, socionom, läkare eller specialistsjuksköterska. Du ska också ha arbetat kliniskt under några år samt ha ett pågående arbete om minst 50 procent inom ett människovårdande yrke där du kan praktisera kunskaperna från utbildningen.

Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Det betyder att du har föreläsningar och seminarier vid Socialhögskolan i Lund under motsvarande minst en dag per vecka om du studerar KBT- eller PDT-inriktning och minst två dagar varannan vecka för studier på familjeinriktning. Därutöver tillkommer olika uppgifter och patientarbete under handledning med enskilda vuxna patienter/klienter/familjemedlemmar. Du behöver därför ha tillstånd och möjlighet att arbeta med psykoterapi under handledning på din arbetsplats.

Som student uppmuntras du till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen

Utbildningen startar till våren 2022

Utbildningen startar var tredje termin. Nästa utbildningstillfälle sker med start våren 2022.

Läs mer om ansökan och antagning

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig behörighet att söka till Psykoterapeutprogrammet som ges av Institutionen för psykologi, under förutsättning att de övriga behörighetskraven för Psykoterapeutprogrammet uppfylls.

Kontakt

Studieinformation:
info [at] soch [dot] lu [dot] se

Helena Gyllensvärd
Utbildningskoordinator

Studievägledning
Om du önskar ett vägledningssamtal behöver detta förbokas. Skicka mejl för att boka en tid. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se

Vid frågor om utbildningsinnehåll, kontakta respektive kursföreståndare.

Lena Tärnhäll
Studierektor och kursföreståndare KBT inriktning

Cecilia Scott Wiklöf
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Lotta Björk
Kursföreståndare familjeterapeutisk inriktning

Johan Berg
Kursföreståndare psykodynamisk inriktning