Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Självständigt examensarbete, 15 hp

sopa63

Under denna kurs ska du under handledning planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete (en kandidatuppsats) som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Du ska också opponera på ett annat vetenskapligt arbete vid ett seminarium, samt fungera som andraopponent på ytterligare ett examensarbete.

Kursen inleds med ett introduktionsmöte. Därefter arbetar du självständigt i kontakt med den handledare du tilldelats.

Studenter som är registrerade på kursen har tillgång till en Canvassajt cirka en månad före officiell kursintroduktion som äger rum i mitten av terminen. där kan du finna både allmän och specifik information, kursplan med mera och så snart en tidsplan för innevarande termin är klar, läggs den ut där.

Uppsats utomlands?

Du som planerar att förlägga hela eller delar av uppsatsarbetet i ett annat land är välkommen att höra av dig till Anneli Nielsen som kan hjälpa dig med praktiska frågor. Du bör även kontakta kursansvarig med information om undersökningsämne för att diskutera vem som ska bli din handledare.

Om du funderar på att genomföra undersökningen till din uppsats i ett utvecklingsland kan du söka ett MFS-stipendium. Du är välkommen att kontakta vår institutionskontakt för MFS Anneli Nielsen som gärna svarar på  frågor. Mer information kring MFS-stipendiet, Minor Field Studies, finns här: MFS

Uppsamlingsseminarium utanför ordinarie kurs

Du som av olika skäl avstått från att gå upp med din uppsats till seminariebehandling under ordinarie kurstid alternativt har blivit underkänd, har möjlighet att lägga fram uppsatsen vid ett uppsamlingsseminarium som äger rum antingen i mars eller augusti årligen, alternativt vid annat ordinarie tillfälle i januari eller juni.

  • Du måste själv anmäla din uppsats efter samråd med handledaren.
  • Du som har tillträde till Canvas för innevarande termin anmäler dig där, enligt anvisningar.
  • Du som inte har tillträde till Canvas (som inte är registrerad ännu): kontakta kursföreståndaren via e-post (se denna hemsida) senast anmälningsdatum (se "Tidplan" ovan). Uppge namn, personnummer, ordinarie uppsatstermin samt vilken handledare du haft.

Information till ”eftersläntrare”

Med eftersläntrare avses den student som för några terminer eller år sedan gick termin 6 utan att bli klar med kandidatuppsatsen och inte längre har kontakt med sin handledare. Om du nu vill återuppta dina studier måste du anmäla ditt intresse. Detta gör du genom att (gärna via e-mail) kontakta kursföreståndare (se denna hemsida) med följande uppgifter:

  • Namn och personnummer.
  • När läste du uppsatskursen och var (Lund/Helsingborg)?
  • Fick du då en handledare? Vem?

Kursföreståndaren återkommer därefter med bekräftelse på om du kommer att registreras på kursen SOPA63 och få tillgång till Canvassajten. Det är dock bara ordinarie studenter som garanteras handledare, eftersläntrare omregistreras i mån av plats på kursen.

Kontakt

Mikael Sandgren
Kursföreståndare
Telefon: 042-35 65 28
E-post: mikael [dot] sandgren [at] soch [dot] lu [dot] se

Teres Hjärpe
Kursansvarig i Lund
Telefon: 046-222 91 99
E-post: teres [dot] hjarpe [at] soch [dot] lu [dot] se

Maria Söderberg
Kursansvarig i Helsingborg
E-post: maria [dot] soderberg [at] soch [dot] lu [dot] se