Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

5 miljoner till projekt om föräldraskap

Kristina Göransson får fem miljoner från Riksbankens jubileumsfond för projektet "Föräldrars strategier kring barns utbildning i Kina, Sydkorea och Singapore: En jämförande etnografisk studie".

En jämförelse mellan dessa tre länder är intressant i flera avseenden. Kina, Sydkorea och Singapore är framgångsrika i internationella bedömningar av elevers förmågor och prestationer och toppar ofta internationella rankinglistor (t ex PISA). Utbildningssystemen i dessa länder är också väldigt konkurrensinriktade. Privat undervisning utanför skoltid är vanligt, och tidigare forskning tyder på att det finns en utbredd övertygelse bland föräldrar om att undervisning utanför skoltid är grundläggande för att erhålla toppbetyg i den formella skolan, säger Kristina Göransson.

– Resultaten har betydelse för den empiriska förståelsen av föräldrars erfarenheter, föreställningar och strategier kring barns utbildning, liksom hur föräldrar utmanar, omförhandlar och/eller reproducerar ideologier om humankapital, befolkningskvalitet och utbildning. Jag hoppas att projektet kommer bidra till en förståelse av föräldrars föreställningar och strategier kring barns utbildning som ser bortom simplifierade förklaringsmodeller grundade på "asiatiska värderingar" och "konfucianska traditioner". Projektet är relevant för både forskare och politiker intresserade av  föräldraskap och utbildningsstrategier, inte minst för konsekvenser dessa nya former har för utbildningspolitik och olika program, såsom PISA, avslutar Kristina Göransson.

Projektet ska bedrivas tillsammans med Lisa Eklund (sociologi) och Yoonhee Kang (antropologi, Seoul National University).