Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur har Socialhögskolan påverkats av pandemin?

Socialhögskolans årsbok 2020. Omslag: Patrik Hekkala.

Ett år av snabba och digitala omställningar, kreativa lösningar och en ovisshet om hur länge coronapandemin ska pågå. I Socialhögskolans årsbok 2020 får du ta del av våra lärares och socionomstudenters berättelser om hur det första året med Covid-19 orsakade trötthet, uppgivenhet och ensamhet. Men också hur pandemin tvingade fram kreativitet, mobilisering och ett engagemang för spontana och positiva förändringar inom vår utbildningsverksamhet.

"Med årsboken vill vi försöka fånga ett skeende medan det pågår och som vi alla är mitt uppe i, på olika sätt. Årsbokens kapitel berör snarlika erfarenheter och utmaningar men utifrån olika perspektiv. Lärarna på ena sidan datorskärmen och studenterna på den andra. Både lärare och studenter beskriver oväntade och överraskande erfarenheter och insikter. Föreställningar har ställts på ända. Förhoppningar har blivit till ovisshet. Pandemin har orsakat en övervägande negativ situation med konsekvenser som kan bli svåra att återhämta sig från. Men pandemin har också tvingat fram kreativitet, spontana lösningar och positiva förändringar som kan bli permanenta", skriver Maria B Arvidsson, gästredaktör och studierektor för socionomprogrammet 2015 – 2020.

Årsbok 2020 – Socialhögskolan