Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Socialstyrelsen lanserar Bostad först på bred front

Radhus i olika färger. Foto: Erik Mclean, Unsplash.
Foto: Erik Mclean, Unsplash.

I dagarna publicerar Socialstyrelsen på sin sajt Kunskapsguiden ett kunskapsstödjande material riktat till kommuner om modellen Bostad först, där forskare från Socialhögskolan medverkar.

Modellen Bostad först är till för personer i hemlöshet med komplexa problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk och beroende. Grundtanken är att personer som befinner sig i hemlöshet först ska få en egen bostad och sedan erbjudas flexibelt och individuellt utformat stöd och behandling. Metoden förespråkas av forskarna Marcus Knutagård, Arne Kristiansen, Hans Swärd och Cecilia Heule på Socialhögskolan, som menar att ett brett samarbete mellan forskare, politiker, olika myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer, bostadsföretag och brukare krävs.

– Eget boende är en mänsklig rättighet. Personer i hemlöshet behöver den grundtrygghet som en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv, säger Marcus Knutagård. Bostad först är en evidensbaserad boendeinsats som nu rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, och det är vi glada för.

Personer som fått bostad genom Bostad först är positiva till boendeformen och en av dem är Joakim. Han är tacksam för att han äntligen fått ett boende som fungerar för honom. 

– Det är inget daltande i Bostad först, man får raka besked om vad som gäller och sedan är det upp till mig. Det är mer respektfullt, man blir behandlad som en kompetent människa som faktiskt kan något och man blir inte nedtryckt, säger Joakim.

Läs hela intervjun med Joakim, boende i Bostad först.

Fler personer har långsiktiga bostadslösningar

Socialstyrelsens arbete med Bostad först är en del av regeringens nationella hemlöshetsstrategi. Enligt Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning (1 februari 2024) har antalet personer som befinner sig i någon form av akut eller tillfällig hemlöshet minskat något. Samtidigt ingår fler personer i kartläggningen som har mer långsiktiga bostadslösningar, där kommunen eller socialtjänsten står för bostadskontraktet.

En sådan mer långsiktig insats är Bostad först, som kommunerna kan söka statsbidrag för att erbjuda personer med komplex social problematik en bostad.

– Ett antal kommuner i Sverige erbjuder modellen och vår ambition är att fler också inför Bostad först och att platserna ökar, säger Anna Nerelius, utredare och ansvarig för samordning av den nationella hemlöshetsstrategin på Socialstyrelsen.

RECO forskningsprojekt som tar Bostad först vidare

Men forskarna Marcus Knutagård, Arne Kristiansen och Cecilia Heule är inte klara med arbetet kring Bostad först än. En del i det pågående forskningsprojektet RECO syftar till att skapa en nationell hubb för ömsesidigt lärande och kunskapsspridning kring arbetssättet Bostad först. 

– RECO-projektet är ett praktiknära projekt som bygger på ömsesidigt lärande, där vi fokuserar på Bostad Först som en evidensbaserad metod, förklarar Marcus.