Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanliga frågor och svar

Utbildning vid Socialhögskolan

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor som rör Socialhögskolans utbildningar.


Hur söker jag till socionomprogrammet?

Du ansöker via www.antagning.se

Sker antagning till socionomprogrammet varje termin?

Ja, antagning sker till vår- och hösttermin både i Lund med 90 studenter och Helsingborg med 60 studenter. Sista anmälningsdag inför höstterminen är i mitten av april och inför vårterminen i mitten av oktober.

Kan jag välja att gå antingen i Helsingborg eller Lund?

Socionomprogrammet vid Lunds universitet ges på två orter, i Lund och Helsingborg. Var uppmärksam vid ansökan att du söker till den ort där du vill studera.

När får jag antagningsbeskedet till socionomprogrammet?

Det varierar från termin till termin. 

Aktuell information om antangingsbeskedet på antagning.se.

Jag har blivit antagen på socionomprogrammet. När ska jag tacka ja?

Det varierar från termin till termin. 

Aktuell information om när du ska tacka ja på antagning.se.

Jag är reserv. Hur stor är chansen för mig att komma in som reserv på socionomprogrammet?

Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på hur stor chansen är att komma in som reserv innan inskrivningen av antagna studenter har ägt rum.

Kan jag byta till socionomprogrammet vid Lunds universitet om jag redan är antagen till ett annat socionomprogram?

Då måste du söka till socionomprogrammet via www.antagning.se. Om du kommer in på programmet ansöker du om tillgodoräknande via blankett och en bedömning görs av dina meriter och en individuell studieplan upprättas. Vi ger inga förhandsbesked när det gäller tillgodoräknanden.

Kan jag byta studieort inom Lunds universitet mellan studieorterna Lund och Helsingborg?

Då måste du göra en ny ansökan till www.antagning.se och den studieort du vill byta till. Om du kommer in på programmet igen behöver du inte ansöka om tillgodoräknande eftersom programmen är identiska på båda orter, Lund och Helsingborg. Om du kommer in på sökt studieort placeras du in på programmet och fortsätter dina studier enligt programstruktur. 

Inom vilka områden kan socionomer arbeta?

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Socionomer arbetar inom socialtjänsten med utredningar eller psykosociala behandlingsinsatser, fältarbete/socialt mobiliseringsarbete, vård och omsorg med äldre eller funktionsnedsättning. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, migrations- och integrationsområdet, polisen, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av personer med beroendeproblematik, försäkringskassan, arbetsförmedling och i organisationer för ideellt socialt arbete.

Kommer jag ha lätt att hitta ett jobb efter min utbildning?

Som socionomutbildad har du fördelen att arbetsmarknaden för dig är bred och mångfacetterad; du kan jobba inom många olika fält.

Startsida - Framtidens karriär socionom (socionomkarriar.se)

Jag har en utländsk examen och vill bli socionom. Hur gör jag?

Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av utländsk utbildning.

Jag har en svensk generell examen inom det beteendevetenskapliga området och vill bli socionom. Hur gör jag?

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Jag har en examen från socialt omsorgsprogram/socialpedagog etcetera och vill bli socionom. Hur gör jag?

I första hand föreslår vi att du tar kontakt med det lärosäte där du tog din examen för att höra om deras möjligheter till komplettering till socionomexamen.

För att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet. När du antagits till programmet så kan du ansöka om tillgodoräknande. Då gör vi en bedömning av dina meriter och vid behov upprättas en individuell studieplan.

Läs mer om socionomprogrammet.

Jag har studier och reell kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården och vill få mina meriter validerade?

Läs mer om socialstyrelsens regler om behörighet på myndighetens webbplats.

Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet?

Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2.

Urval sker genom betyg från gymnasium eller folkhögskola och högskoleprov.

Är tidigare examina, högskolepoäng eller arbetslivserfarenhet behörighetsgrundande?

Du som saknar formell behörighet till högskoleutbildning kan i vissa fall ansöka om prövning av reell kompetens. En sådan prövning kan göras både för grundläggande behörighet och för särskild behörighet.

Det är antagningsavdelningen vid Lunds universitet som beslutar och bedömning görs i samarbete med studierektor/utbildningskoordinator för Socionomprogrammet.

Läs mer om behörighet − lu.se

Hur vet jag om mina betyg från KOMVUX/mina utländska gymnasiebetyg ger grundläggande behörighet?

Skickas examensbeviset hem till mig automatiskt?

Nej, du måste själv ansöka om examensbevis via lu.se

Hur översätts socionomexamen till engelska?

Socionomexamen översätts till "BSc in Social Work". Kandidatexamen i socialt arbete översätts till "BSc with a major in Social Work".

Anordnas en ceremoni för studenter som tar examen?

I slutet av varje termin arrangeras en examensceremoni för de studenter som tar socionomexamen, masterexamen samt examen från Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Detaljerad information skickas ut till berörda studenter ungefär en månad innan. Ceremonin brukar äga rum i Universitetshusets aula i Lund. Ceremonin pågår cirka en timme och är för både Lund- och Helsingborgsstudenter tillsammans.

Mer information om examen och examensceremoni − canvas.lu.se

Vilken fortbildning finns för socionomer vid Socialhögskolan?

Socionomer som vill vidareutbilda sig kan göra det genom att läsa på vårt masterprogram i socialt arbete, hälso- och sjukvårdskuratorsprogram och vår utbildning i psykoterapi. Vi erbjuder också flera fristående kurser som är speciellt framtagna för yrkesverksamma.

Kan jag bli socionom genom att läsa fristående kurser?

Nej, för att få tillträde till de kurser som krävs för socionomexamen måste du vara antagen till socionomprogrammet.

Kan jag ta ut en kandidatexamen i socialt arbete vid Lunds universitet?

Ja, men endast om du är antagen till socionomprogrammet. Vi erbjuder inte någon fristående kurs i socialt arbete på kandidatnivå.

Vilka är förkunskapskraven inom socionomprogrammet?

I respektive kursplan finns förkunskapskraven till kurser inom programmet.

Kurs- och utbildningsplaner

När får jag information om upprop och registrering?

Efter att det andra antagningsbeskedet har kommit från antagning.se får du ett informationsbrev om när och var upprop sker och hur du registrerar dig i Studentportalen. Några veckor innan terminsstart läggs schemaportalen TimeEdit.

Du hittar ditt schema genom att söka i vår schemaportal på kurskoden (till exempel SOPA12). Om du endast vill se din studieort, sök på studentgrupp och skriv in kurskoden i sökrutan.

Sök efter ditt schema i TimeEdit

För närmare information kontakta oss på info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se).

När får jag mina inloggningsuppgifter för att kunna gå in på universitetets sidor?

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet. Det sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat får du e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Jag är antagen till socionomprogrammet och undrar vilken litteratur jag behöver köpa in och var jag hittar litteraturlistan?

Läsanvisningar skickas ut via e-post tillsammans med välkomstbrevet. Litteraturlistan för SOPA12 Socialt arbete som ämne och profession, 30 hp finns även på vår webbplats. Där anges i regel inte i vilken ordning litteraturen ska läsas. Mer information om detta får du vid kursintroduktionen.

Gruppindelning får du besked om vid inskrivningen.

När skriver man uppsats?

Du skriver din kandidatuppsats på sjätte terminen, som är näst sista terminen på socionomprogrammet. Uppsatsen, examensarbetet eller "exjobbet" som det också brukar kallas, ligger i regel i slutet av utbildningen. 

Råd inför uppsatsarbetet

Jag blev aldrig klar under ordinarie termin, och nu vill jag skriva klart min kandidatuppsats. Hur gör jag?

Om du nu vill återuppta dina studier måste du anmäla ditt intresse.

På sidan Självständigt examensarbete, 15 hp kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska kunna skriva klart din uppsats.

När gör man VFU och hur funkar det?

Under Socionomprogrammets femte termin är utbildningen verksamhetsförlagd (VFU). Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Var i Skåne och inom vilka verksamhetsområden platserna finns styrs av vilka möjligheter respektive verksamhet har att ta emot en student i verksamhetsförlagd utbildning. Efter samråd med VFU-ansvariga på andra socionomprogram, kan du eventuellt få en plats utanför Skåne. Det finns möjligheter att göra VFU utomlands.

Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 hp


Om jag söker till masterprogrammet via antagning.se måste jag då också söka kurser inom masterprogrammet?

Du kan inte söka både till programmet och till kurser samtidigt. Du måste först göra en ansökan till programmet. När du blivit antagen (även med villkor) inleder du din första termin med kurserna Samhällsvetenskaplig teori och socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp). Resterande terminer måste du söka kurser genom antagning.se.

Om jag har missat sista anmälningsdatum kan jag då fortfarande söka in till masterprogrammet?

Det beror på antalet sökande. Har du missat att ansöka kan du mejla info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se) och påtala ditt intresse. Vi tar sedan ställning utifrån det samlade antalet sökande om vi ska öppna för sen anmälan eller inte.

Kan jag läsa flera kurser samtidigt?

Du kan antas till högst 45hp per termin totalt.

Jag skulle vilja läsa till master/magister men har ett arbete. Finns det kurser som går på halvfart?

Vi ger ett antal kurser på halvfart. Se kursutbudet här. 

Du kan också söka till vårt masterprogram på halvfart.

Vilken behörighet krävs för att läsa master/magister och fristående kurser på avancerad nivå?

Det krävs en socionomexamen eller en kandidatexamen (180 hp) inkluderande 90 hp socialt arbete eller motsvarande. Utöver detta krävs att studenten erhållit betyget godkänd i Engelska 6/B och Svenska 3/B.

Det är mycket viktigt att du tar ut din kandidatexamen alternativt socionomexamen, annars kan du inte bli registrerad på masterprogrammet.

Det står att jag är antagen med villkor och att jag senast vid kursstarten måste visa att jag är behörig. Vad menas?

Det kan finnas flera anledningar.

  1. Du har rester kvar på socionomprogrammet som gör så att du inte kan ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete.  För att börja masterprogrammet måste du vid kursstarten visa att du tagit resterande kurspoäng för en socionomexamen alternativt en kandidatexamen i socialt arbete.
  2. Du har ansökt om att ta ut en socionomexamen eller en kandidatexamen i socialt arbete men har inte ännu fått din examen på grund av handläggningstiden. Detta brukar bli särskilt aktuellt i övergången mellan höst- och vårtermin. Men du blir registrerad på masterprogrammet så fort din examen är utfärdad.
  3. Du har inte en kandidatexamen i socialt arbete utan en kandidatexamen i ett annat ämne. Vi måste då göra en bedömning om kurserna inom din kandidatexamen ligger inom eller nära ämnet socialt arbete. Beslut fattas av prefekten.

Ska jag vänta tills terminsstarten för att visa att jag är behörig?

Nej. Generellt är det i ditt eget intresse att när du är antagen med villkor (VI i antagningsbeskedet) kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet genom att mejla till info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se) så fort som möjligt för att ta reda på vad villkoret gäller.

En masterexamen kräver 30hp valbara kurser på valfri universitet/högskolenivå. Ska jag ansöka om ett tillgodoräknande för dessa?

Om du har läst valbara kurser på valfri nivå behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande hos oss. Det är examensavdelningen vid Lunds universitet som bedömer detta när du ansöker om en magister - eller masterexamen. De kollar också om de kurser som du åberopar inte överlappar varandra. I så fall kan det bli problem. Därför är det klokt att diskutera ditt val tidigt.

Kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet på info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se).

Kan jag läsa ämnesfördjupande kurser på andra lärosäten?

Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Formulär för tillgodoräknande finns här.

Kan jag läsa kurser i vetenskapsteori och metod vid andra lärosäten?

I princip inte då kurserna Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp), och Socialt arbete, Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp) är obligatoriska för en masterexamen i socialt arbete vid Lunds universitet.

Jag har blivit antagen till programmet eller kurser men inte fått någon information om starten. Vad ska jag göra?

Då ska du kontakta utbildningskoordinatorn för masterprogrammet på info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se).

Jag har inte läst på Lunds universitet innan. När och hur får jag min tillgång till mitt studentkonto?

När du har blivit antagen får du ett mejl skickat till den e-postadress du registrerade i antagning.se. Om e-postadress saknas skickas uppgifterna till din hemadress.

Studentkonto på lu.se

Om jag läst kurser på termin sju på ett socionomprogram vid ett annat lärosäte. Kan jag tillgodoräkna dem i en masterexamen?

Ja, men de ska vara på avancerad nivå. Kurserna får inte överlappa varandra.

Ansökningsformulär för tillgodoräknande

Om jag har läst termin sju vid Socialhögskolan i Lund behöver jag ansöka om tillgodoräknande?

Nej, det behövs inte.

Övriga frågor om tIllgodoräknanden finns i lärplattformen Canvas

Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterutbildning?

En masterutbildning är på två år (120hp) medan en magisterutbildning är på ett år (60hp). I en magisterutbildning vid Socialhögskolan ingår de två obligatoriska kurserna, Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete (15 hp) och Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (15 hp), ämnesfördjupning 15 hp samt en uppsats om 15 hp. Du kan sedan bygga vidare till en masterexamen genom att läsa resterande kurser och skriva en så kallad dockningsuppsats om 15 hp.
Kan jag skjuta upp studierna?

Du som är antagen har möjlighet att skjuta upp studierna om du av särskilda skäl inte kan påbörja en utbildning.

Särskilda skäl kan till exempel vara vård av barn, graviditet, sjukdom, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller andra särskilda omständigheter.

Ansökan om anstånd med studiestart

Jag har en funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få?

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt studentstöd. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller andra kroniska sjukdomar. Du kan exempelvis få tentamensstöd, anteckningshjälp eller mentor. Men för att få dessa insatser måste du ha ett beslut som fattats av Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder.

Läs mer om pedagogiskt studentstöd − lu.se

Du kan även kontakta studievägledaren på studievagledning [at] soch [dot] lu [dot] se (studievagledning[at]soch[dot]lu[dot]se) för mer information.

Ska jag anmäla till Försäkringskassan om jag blir sjuk?

Ja, du bör anmäla till Försäkringskassan så fort du blir sjuk. CSN kan ta hänsyn till din sjukperiod både med avseende på krav på studieprestationer och möjlighet att behålla dina studiemedel.

Sjukanmälan − csn.se

Hur gör jag om jag vill avbryta mina studier?

Om du har bestämt dig för att inte fortsätta på en utbildning ska du anmäla avbrott, vilket innebär att du inte längre har kvar din plats. Du är välkommen att boka ett vägledningssamtal om du vill diskutera avbrottet med studievägledare.

Begäran om avbrott på utbildning

Hur gör jag om jag behöver göra uppehåll i mina studier?

Du behöver göra en anmälan till oss. Det finns två kategorier av uppehåll studierna:

  • Studieuppehåll med platsgaranti enligt högskoleförordningen
  • Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du vill ansöka om studieuppehåll med platsgaranti läs anvisningar noga för att undvika avslag.

Ansökan om studieuppehåll


Återuppta studier
När du vill återuppta dina studier ska du ansöka om detta senast 15 april respektive 15 oktober inför nästkommande termin.

Det är också viktigt att du i god tid meddelar detta till utbildningsadministratör på respektive studieort och kurs.

Ansökan om att återuppta studier

Jag tror att jag har meriter som motsvarar en kurs som ges. Kan jag tillgodoräkna dem?

Om du tror att du har meriter motsvarande en kurs som du ska läsa kan du ansöka om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande

Måste jag registrera mig inför varje kurs?

Ja. Inför varje ny kurs måste registrera dig via studentportalen.

Registering − lu.se

Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om våra utbildningar:
E-post: info [at] soch [dot] lu [dot] se (info[at]soch[dot]lu[dot]se)

Frågor om forskarutbildningen:
Kontakta Kristina Göransson

Frågor om internationella studier och VFU:
E-post: placeringsbas [at] soch [dot] lu [dot] se (placeringsbas[at]soch[dot]lu[dot]se)