Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Ekonomiskt bistånd : Intervention i teori och praktik

Redaktör

 • Alexandru Panican
 • Rickard Ulmestig
 • Ellen Parsland

Summary, in Swedish

Ekonomiskt bistånd är ett av de mest grundläggande uppdragen för ett välfärdssamhälle och har en genomgripande betydelse för de fattigaste i samhället. Det bygger på mycket gamla föreställningar och sätt att organisera arbetet med fattigdomsbekämpning, och frågan är ständigt aktuell. Det märks inte minst i debatter om exempelvis segregerade bostadsområden, vilka krav som ska gälla för att få bistånd, barnfattigdom, bidragsfusk och vad som är en skälig levnadsnivå i en välfärdsstat.
I den här boken ringar författarna in såväl möjligheter som utmaningar genom att kombinera teori och forskning med praktiska problem, frågor och lösning-
ar som handläggare inom ekonomiskt bistånd möter. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor som bygger på dilemman för att uppmuntra till diskussioner.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2021-05-10

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Gleerups Utbildning AB

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Ekonimskt bistånd
 • bistånd
 • intervention
 • Socialt arbete
 • teori
 • praktik
 • välfärd
 • rättigheter
 • sociala rättigheter
 • medborgerliga rättigheter
 • fattigvård
 • försörjningsstöd
 • handläggare
 • rättssäkerhet
 • kategorisering
 • arbetslösa
 • aktivering
 • riktlinjer
 • Individualisering

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-511-0338-9