Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella möjligheter

Socialhögskolan

Det blir allt mer aktuellt för svenska socionomstudenter att förankra sina kunskaper om socialt arbete i en internationell kontext. Det handlar om möjligheter att kunna arbeta utomlands men också om att rusta sig för att verka i ett allt mer mångkulturellt Sverige.

Certificate of International Merits (CIM)

Certificate of International Merits (CIM) ger dig som student en unik möjlighet att stärka din akademiska, personliga och professionella utveckling. Genom att delta i olika internationella aktiviteter samlar du meriter som leder till ett ”Certificate of International Merits”, ett certifikat som utfärdas vid sidan om din examen.

Minor Field Studies (MFS)

Ett tiotal studenter åker varje år till ett annat land för att samla material till sin uppsats, oftast inom ramen för Minor Field Studies-programmet med stipendium från Sida.

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som syftar att ge dig som student möjlighet att fördjupa din kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Genom MFS-programmet kan du resa ut minst i åtta sammanhängande veckor till ett utvecklingsland för att där samla in underlag för en uppsats på kandidat- eller masternivå. 

Studera utomlands

Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser vid ett annat universitet. Enklast gör du det genom att söka en avtalsplats. Det finns centrala avtal för hela Lunds universitet, LUUP, med två ansökningsomgångar per år. Utöver detta har Socialhögskolan egna avtal inom ramen för program som Erasmus, Linnaeus-Palme och Nordplus. Platserna kan du söka löpande. Övriga möjligheter till utlandsstudier kan exempelvis handla om sommarskolor.

Läser du fristående kurser behöver du själv ansöka om tillgodoräknande. Under dina utlandsstudier är du försäkrad via Kammarkollegiets Student-UT försäkring.

För att söka kurser utomlands måste du själv ta reda på vilka som ges vid respektive universitet och vilka ansökningsdatum som gäller. Om du blir beviljad utbytesstudier slipper du betala studieavgifter.

För att vara behörig måste du ha läst minst 60 hp. Vissa utländska universitet har andra behörighetskrav så det är viktigt att kontrollera detta innan du söker.

Alla universitetets gemensamma avtalsuniversitet söks via Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det enda som söks centralt är University of California.

VFU utomlands

På Socionomprogrammets femte termin kan du göra din verksamhetsförlagda utbildning utomlands (VFU) . Socialhögskolan har kontakt med flera organisationer och arbetsplatser i världen där det finns möjligheter att göra VFU. Cirka 40-50 studenter väljer årligen att under socionomprogrammets femte termin göra sin VFU utomlands.