Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lokal arbetsmarknadspolitik : Vem gör vad, hur och för vem?

Författare:
 • Alexandru Panican
 • Rickard Ulmestig
Publiceringsår: 2017-06-27
Språk: Svenska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapportserie i socialt arbete
Nummer: 36
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Växjö: Linnéuniversitetet

Abstract english

Syftet i forskningsrapporten är att analysera om och i så fall hur statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik överlappar varandra samt om arbetslösa riskerar att varken aktualiseras inom kommunal eller statlig arbetsmarknadspolitik. Forskningsrapporten omfattar en kunskapsöversikt av forskning om kommunal arbetsmarknadspolitik samt en intervjustudie
med nyckelpersoner inom statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik
i elva kommuner. Huvudresultatet i kunskapsöversikten är att kommunal arbetsmarknadspolitik är heterogen; insatserna vänder sig till skilda målgrupper, är ofta av flyktig beskafenhet, bedrivs i projektform, har otydliga mål och leder till tämligen svårbedömda effekter. En viktigt slutsats i intervjustudien är att statens styrning av arbetsmarknadspolitiken är mycket vag och resulterar i stora
lokala variationer. I intervjustudien lyfts fram flera exempel på att statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik överlappar varandra samt att arbetslösa
”faller mellan stolarna”.

Keywords

 • Social Work
 • arbetsmarknadspolitik
 • lokal arbetsmarknadspolitik
 • utanförskap
 • välfärdsstat
 • socialbidrag
 • aktivering
 • arbetslöshet
 • arbetsförmedlingen
 • samarbete

Other

Published
 • ISSN: 1652-8573
 • ISBN: 978-91-88357-79-3
Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala
E-post: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 34

28

Docent

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg