Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Lokal arbetsmarknadspolitik : Vem gör vad, hur och för vem?

Författare

 • Alexandru Panican
 • Rickard Ulmestig

Summary, in Swedish

Syftet i forskningsrapporten är att analysera om och i så fall hur statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik överlappar varandra samt om arbetslösa riskerar att varken aktualiseras inom kommunal eller statlig arbetsmarknadspolitik. Forskningsrapporten omfattar en kunskapsöversikt av forskning om kommunal arbetsmarknadspolitik samt en intervjustudie
med nyckelpersoner inom statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik
i elva kommuner. Huvudresultatet i kunskapsöversikten är att kommunal arbetsmarknadspolitik är heterogen; insatserna vänder sig till skilda målgrupper, är ofta av flyktig beskafenhet, bedrivs i projektform, har otydliga mål och leder till tämligen svårbedömda effekter. En viktigt slutsats i intervjustudien är att statens styrning av arbetsmarknadspolitiken är mycket vag och resulterar i stora
lokala variationer. I intervjustudien lyfts fram flera exempel på att statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik överlappar varandra samt att arbetslösa
”faller mellan stolarna”.

Publiceringsår

2017-06-27

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Rapportserie i socialt arbete

Issue

36

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Växjö: Linnéuniversitetet

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • arbetsmarknadspolitik
 • lokal arbetsmarknadspolitik
 • utanförskap
 • välfärdsstat
 • socialbidrag
 • aktivering
 • arbetslöshet
 • arbetsförmedlingen
 • samarbete

Status

Published

Report number

1/2017

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-8573
 • ISBN: 978-91-88357-79-3