Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Valideringens Janusansikte : – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser

Författare:
 • Alexandru Panican
Publiceringsår: 2016-06-22
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Ratio

Abstract english

I forskningsrapporten presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer (sakkunniga som representerar arbetsgivarsidan) inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige.

Syftet är att studera branschorganisationers förhållningssätt såväl till egna system för validering av den enskildes reella kompetensprofil som till generiska kompetenser och till SeQF.

En slutsats är branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på systemets utformning och förankring.

Processen för att utveckla gemensamma valideringssystem måste vara ”bottom-up” och branschförankrad för att bli legitim och ge positiva effekter. Samtidigt behövs centrala initiativ för att dessa system ska åstadkomma förbättrad kompetensmatchning, ökad rörlighet och ett synliggörande av arbetssökandes – däribland nyanländas – anställningsbarhet.

Keywords

 • Sociology
 • validering
 • reell kompetens
 • skolbänkstudier
 • risker
 • kompetens
 • informell kompetens
 • yrkesskicklighet
 • formell kompetens
 • yrkeskvalifikationer
 • icke-formell kompetens
 • tyst kunskap
 • yrkesfärdigheter
 • SeQF
 • NQF
 • bransch
 • branschöverskridande kompetenser
 • generiska kompetenser
 • valideringsmodell
 • valideringssystem
 • branschbyte
 • mjuka kompetenser
 • kvalifikationsramverk
 • matchningskvalitet
 • matchningsproblem
 • nyanlända
 • integrera
 • arbetsmarknad
 • etablering
 • arbetssökande
 • arbetsgivare
 • summativ validering
 • formativ validering
 • läroprocess
 • lärande
 • rörlighet

Other

Published
Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala
E-post: alexandru [dot] panican [at] soch [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Socialhögskolan

+46 46 222 92 34

28

Docent

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Bredgatan 13, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
Fax: 046-222 94 12

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg