Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Valideringens Janusansikte : – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser

Författare

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

I forskningsrapporten presenteras en kvalitativ intervjustudie med företrädare för branschorganisationer (sakkunniga som representerar arbetsgivarsidan) inom privat sektor som totalt representerar drygt hälften av samtliga sysselsatta i Sverige.

Syftet är att studera branschorganisationers förhållningssätt såväl till egna system för validering av den enskildes reella kompetensprofil som till generiska kompetenser och till SeQF.

En slutsats är branschernas egna valideringssystem och den nationella referensramen SeQF kan leda till förbättrad kompetensförsörjning. Samtidigt innebär dessa system risker som kan leda till det motsatta resultatet, nämligen förvärra kompetensbristen och hindra etablering. Allt beroende på systemets utformning och förankring.

Processen för att utveckla gemensamma valideringssystem måste vara ”bottom-up” och branschförankrad för att bli legitim och ge positiva effekter. Samtidigt behövs centrala initiativ för att dessa system ska åstadkomma förbättrad kompetensmatchning, ökad rörlighet och ett synliggörande av arbetssökandes – däribland nyanländas – anställningsbarhet.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2016-06-22

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Ratio

Ämne

 • Sociology

Nyckelord

 • validering
 • reell kompetens
 • skolbänkstudier
 • risker
 • kompetens
 • informell kompetens
 • yrkesskicklighet
 • formell kompetens
 • yrkeskvalifikationer
 • icke-formell kompetens
 • tyst kunskap
 • yrkesfärdigheter
 • SeQF
 • NQF
 • bransch
 • branschöverskridande kompetenser
 • generiska kompetenser
 • valideringsmodell
 • valideringssystem
 • branschbyte
 • mjuka kompetenser
 • kvalifikationsramverk
 • matchningskvalitet
 • matchningsproblem
 • nyanlända
 • integrera
 • arbetsmarknad
 • etablering
 • arbetssökande
 • arbetsgivare
 • summativ validering
 • formativ validering
 • läroprocess
 • lärande
 • rörlighet

Status

Published

Report number

Rapport nr 22