Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv?

Författare

 • Alexandru Panican

Redaktör

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

Det politiska intresset för yrkesutbildning och framförallt

för gymnasial lärlingsutbildning fortsätter att vara

högt framförallt för att kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten genom en bättre övergång skola-arbetsliv. Den gymnasiala yrkesutbildningen har genomgått flera förändringar. Sedan hösten 2013 diskuterar regeringen om ett systemskifte, lärlingsutbildningen bör läggas upp på samma sätt som I Tyskland och Österrike.

Utgör den gymnasiala yrkesutbildningen en skolform för

morgondagens arbetsliv? Ja, skulle de medverkande forskarna

i antologin gemensamt svara. Det finns en samsyn om

att yrkesutbildningen utgör en skolform för morgondagens arbetsliv.

De olika antologibidragen avspeglar även en bred samsyn

om att yrkesutbildningen bör genomgå flera förändringar

för att kunna bli en attraktiv och högkvalitativ gymnasieutbildning.

Två centrala aspekter träder fram när den svenska yrkesutbildningsmodellen diskuteras och som utgör en akilleshäl i det svenska utbildningssystemet: 1) ett politiskt konceptuellt glapp, där yrkesutbildning snarare utgör ett arbetsmarknadspolitiskt instrument för att bekämpa ungdomsarbetslöshet snarare än en genomtänkt utbildningspolitik; 2) ett ideologiskt-institutionellt glapp, eftersom den skolpolitiska retoriken bakom reformerna inte följs upp av erforderliga institutionella förändringar samt att skolreformer som inte följer upp skolans egna diskursiva mönster om arbetssätt och kunskapssyn möter förändringsmotstånd bland skolor på lokal nivå.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

231-245

Publikation/Tidskrift/Serie

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Dialogos Förlag

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • ungdomsarbetslöshet
 • retorik
 • institutionella förändringar
 • utbildningspolitik
 • skolreformer
 • arbetssätt
 • lokal nivå
 • yrkesutbildning
 • lärlingsutbildning
 • arbetsliv
 • det svenska utbildningssystemet
 • arbetsmarknadspolitik

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7504-278-7