Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Säkra kort och öppna dörrar – om normer i gymnasievalsprocessen

Författare

 • Alexandru Panican
 • Torbjörn Hjort
 • Teres Hjärpe

Redaktör

 • Jonas Olofsson

Summary, in Swedish

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för att välja utbildning förändrats drastiskt. Eleverna står inför en lång rad valmöjligheter gällande inriktning, huvudman och skola. Detta ställer nya krav på grundskolan, som förväntas förbereda elever för att göra genomtänkta val. Emellertid tycks inte grundskolans faktiska hantering av dessa frågor ha utvecklats i nämnvärd mening. Tidigare rapporter pekar mot det heterogena studie- och yrkesvägledarlandskapet, vilket innebär otydliga uppdrag och en ojämnhet i hur mycket kommuner och rektorsområden prioriterar studie- och yrkesvägledningen.

I detta kapitel fokuseras studie- och yrkesvägledare samt rektorer inom grundskolan, det vill säga aktörer med ansvar för att stödja elever genom gymnasievalet. Hur förhåller sig dessa aktörer till gymnasievalet? Vad säger de om elevernas upplevelser och ageranden i förhållande till gymnasievalet?

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

161-176

Publikation/Tidskrift/Serie

Den långa vägen till arbetsmarknaden - om unga utanför

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • utbildning
 • elever
 • valmöjligheter
 • skola
 • grundskola
 • val
 • studie- och yrkesvägledare
 • rektorer
 • gymnasieval
 • normer

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-09345-1