Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Alexandru Panican

Docent | Universitetslektor | FD i socialt arbete

Alexandru Panican. Foto: Patrik Hekkala

Hur kan den gymnasiala yrkesutbildningens låga attraktionskraft förklaras?

Författare

 • Alexandru Panican
 • Jonas Olofsson

Redaktör

 • Alexandru Panican

Summary, in Swedish

Syftet med detta kapitel är att förklara yrkesutbildningens låga attraktionskraft genom att illustrera framväxten av det utbildnings-politiska paradigm som lagt grunden för den svenska utbildningspolitikens ideologiska grundvalar. Detta görs genom att studera utbildningspolitiska texter samt analysera föreställningar om yrkesutbildningar bland utbildningsforskare och skolrepresentanter på kommunal nivå.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2020-12-07

Språk

Svenska

Sidor

45-76

Publikation/Tidskrift/Serie

Yrkesutbildning på undantag? : Att bryta den låga attraktionskraften

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Pedagogy

Nyckelord

 • yrkesutbildning
 • attraktionskraft
 • paradigm
 • ideologi
 • utbildningsforskare
 • utbildningspolitiker
 • skolrepresentanter
 • gymnasial yrkesutbildning
 • elever
 • gymnasieungdomar
 • gymnasieskola
 • arbetsmarknad
 • etablering
 • arbetslöshet
 • medborgarskap
 • rättighet

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-12565-7