Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala

Anna Meeuwisse

Professor

Anna Meeuwisse. Foto: Patrik Hekkala

Perspektiver på sociale problemer

Editor

  • Anna Meeuwisse
  • Hans Swärd

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-87-412-5863-8