Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fredagsmagasinet: Hållbara städer ur flera perspektiv

Städer står idag inför olika miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar kopplade till exempelvis bevarande av biologisk mångfald och klimatanpassning samt stadsbornas välbefinnande. I Fredagsmagasinet (10 juni) diskuterar Socialhögskolans docent Marcus Knutagård hållbara städer med fyra andra forskare.

Vad innebär det att styra hållbar stadsutveckling? Vilka spänningar finns mellan stadsplaneringsprocesser, policys och spontana praktiker i stadsrummet? I detta avsnitt undersöker fem forskare dessa frågor utifrån olika perspektiv.

Medverkande:

  • Niklas Altermark, docent i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Jonas Bylund, fil. dr i kulturgeografi, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
  • Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet
  • Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, Lunds universitet
  • Marcus Knutagård, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Programmet är producerat av Institute for Public Affairs (INSPA) som är en samverkansplattform vid Lunds universitet där bland annat Niklas Altermark och Cecilia Cassinger är verksamma. Läs mer på www.inspa.se