Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur uppfattar äldre ålderns betydelse för stöd inom äldreomsorgen?

Vad anser du om vardagsrehabiliterande åtgärder det vill säga att motivera till dessa? Är det något som främst ska satsas på då det handlar om personer i 40-årsåldern, alltså, i relation till äldre personer som redan har fyllt 80 år?

Vidare, är bostadsanpassning då det handlar om att följa hemtjänsten förslag till åtgärder, något som främst personer i 40-årsåldern ska anpassa sig till och ta del utav jämfört med äldre personer som är 80 år? Och, anses ledsagning till fotbollsmatcher något som äldreomsorgen ska syssla med för personer i 80-årsåldern, som kanske tidigare har följt sitt favoritlag från läktaren under en stor del av livet?

Läs forskarna Håkan Jönsons och Tove Harnetts Working-Paper Ålder och Behov: Pensionärers attityder till användning av kronologisk ålder vid fördelning av omsorg och servicetjänster för äldre, som utifrån ålderspensionärers svar på en webbenkät förtjänstfullt problematiserar och följer upp föregående frågeställningar samt mycket mer därtill, inte minst i den avslutande diskussionen;

 Johan Cronehed, WP-redaktör.