Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu efterlyser vi deltagare till en studie om hemtjänst!

Foto: Georg Arthur Plueger, Unspash.

Är du mottagare av hemtjänst och vill bidra till forskningen? Nu söker vi äldre personer med hemtjänst för intervjuer och observationer.

Forskningsstudien går ut på att undersöka hur äldre hanterar och “passar in” hjälp från hemtjänsten i sina vardagsliv. Projektet bygger på pilotintervjuer som indikerar att äldre är aktivt involverade och utvecklar strategier för att hjälpen från hemtjänsten ska fungera optimalt.

Det kan handla om att praktiskt ställa i ordning i hemmet inför hemtjänstens besök, att emotionellt visa intresse för hemtjänstpersonalens liv eller att lära sig hemtjänstens retorik för undgå att mötas av att “sådant gör inte vi”. Projektets frågeställningar kommer också att beröra de identiteter, kategorier och roller som kommer i bruk som del av omsorgsmottagandet och hur relationer, förhållningssätt och erfarenheter utvecklas över tid.

Bakgrund

Forskning om äldreomsorg har tidigare i huvudsak bedrivits ur omsorgsgivarens perspektiv, med utgångspunkt i villkor och erfarenheter hos de som ger omsorg. Äldreperspektivet har begränsats till frågan om hur de väljer hemtjänstutförare på marknaden.

Det är dags att ändra på det nu, och därför söker vi deltagare till vår studie!

Projektets genomförande

Projektet bedrivs under två år, där 25 hemtjänstmottagare intervjuas vid upp till två tillfällen och kan medverka i deltagande observationer. Vi hoppas på att få insyn i äldres relationer till hemtjänstpersonal och deras syn på omsorgens innebörd. Genom att fokusera på omsorgen i äldres vardagsliv utgör projektet ett viktigt komplement till befintliga studier av hemtjänst och välfärd.

Vi söker dig som:

  • Är över 65 år
  • Har hemtjänst minst två gånger i veckan
  • Inte haft hemtjänst så länge, max två år
  • Skulle vilja berätta om dina upplevelser i en intervju!

Efter intervjun finns det möjlighet för dig som vill, att forskare är med vid något tillfälle då hemtjänsten kommer. Du kan också vara med på en uppföljningsintervju ungefär ett år senare.

Om detta stämmer in på dig, får du gärna höra av dig till någon av personerna nedan.

Vill du bidra till forskningsprojektet?

Kontakta Glenn för att vara med i forskningsprojektet:
Glenn Möllergren
, doktorand
glenn [dot] mollergren [at] soch [dot] lu [dot] se
0731-47 32 18

Forskarlaget består av:
Håkan Jönson
, professor 
Tove Harnett, universitetslektor
Glenn Möllergren, doktorand
Alexander Fäldtman, projektassistent