Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vår kollega Staffan Blomberg har gått bort

Foto: Johan Persson.

Den 24 augusti avled vår kollega Staffan Blomberg efter ett mycket hastigt sjukdomsförlopp.

Docent Staffan Blomberg har varit verksam vid Socialhögskolan sedan början på 1990-talet; som doktorand, lektor och prefekt. Han forskade och undervisade framför allt på områden som socialpolitik, välfärdsstatens utveckling och organisation och ledning inom äldreomsorgen. Mellan 2015 och 2020 var han prefekt på institutionen. Staffans plötsliga bortgång har lämnat kollegor och studenter i sorg och saknad.

Our colleague Staffan Blomberg has passed away

On August 24, our colleague Staffan Blomberg passed away after a very sudden illness. 

Associate Professor Staffan Blomberg has been active at the School of Social Work since the early 1990s; as a doctoral student, lecturer and head of department. He researched and taught mainly in areas such as social policy, the development of the welfare state and organization and management in elderly care. Between 2015 and 2020, he was Head of Department. The sudden loss of Staffan has left colleagues and students in grief.