Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Civilsamhälleseliter?

En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen

Detta forskningsprogram förenar två forskningsfält som tidigare varit åtskilda: civilsamhälles- samt elitforskning. Syftet är att genomföra den första systematiska länderjämförelsen av civilsamhälleseliter. Frågan är av stor betydelse på grund av tilltagande maktskillnader inom och mellan organisationer i civilsamhället och då vissa civilsamhällesaktörer bjuds in till exklusiva arenor där samhällets beslutsfattare möts för formella och informella överläggningar. Detta är en utveckling som diskuteras, men den har inte blivit systematiskt analyserad.

Vårt fokus på eliter i civilsamhället utmanar tidigare forskning som främst sett civilsamhället som en arena för medborgerlig mobilisering och delaktighet. Programmet utvecklar elitforskningen genom att fokusera på en grupp i samhället som sällan studeras som en elit. Vi kommer både att studera eliter inom civilsamhället och undersöka hur de förhåller sig till elitgrupper på andra samhällsarenor. 

Programmet undersöker deras sammansättning, hur de reproduceras, hur de integreras med andra elitgrupper samt av vem, av vilka skäl samt med vilka effekter de ifrågasätts. 

Forskarna kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera processer som antingen leder till en konsolidering eller ett ifrågasättande av civilsamhälleseliter. Studierna genomföra i fyra europeiska länder (Italien, Polen Storbritannien, Sverige och på EU-nivå och analyserar de konsekvenser som eliter kan ha för civilsamhällets roller i samhället.

Läs mer på programmets webbplats

 

Kontakt

Håkan Johansson
Professor
046-222 09 88
070-849 48 67
hakan [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se

Projektinformation

Tidsplan: 2018-2023
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond