Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Professor emerita

Gunvor Andersson

Om yngre barn i socialt arbete

Författare

 • Gunvor Andersson

Redaktör

 • Gunvor Andersson
 • Ingrid Höjer
 • Marie Sallnäs
 • Yvonne Sjöblom

Summary, in Swedish

I detta kapitel är syftet att ha fokus på yngre barn, det vill säga 0-12-åringar. I uppgiften att förstå sig på yngre barn ingår att ta i beaktande skillnader i utvecklingsnivå och behov hos spädbarn, förskolebarn och yngre skolbarn. Teoretiska perspektiv från utvecklingspsykologi, barndomssociologi, utvecklingspsykopatologi och utvecklingsekologi är användbara i detta sammanhang. Att se individen i familjen står inte i motsättning till att se familjen i sin omvärld.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2019-04

Språk

Svenska

Sidor

105-132

Publikation/Tidskrift/Serie

När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård.

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • yngre barn
 • utveckling
 • socialt arbete
 • samhällsvård

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-12336-3