Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet. - Klicka här för att dölja meddelandetFolkhälsomyndighetenuppmanarallamedsymtomsomsnuva,hostaellerfeberattstannahemmaochavståsocialakontaktersomriskerarattspridasmitta.Ävenomdubarakännerdiglitesjukskaduavståfrånattröradigpåuniversitetsområdet.
Du är här

Om yngre barn i socialt arbete

Författare:
 • Gunvor Andersson
Redaktör:
 • Gunvor Andersson
 • Ingrid Höjer
 • Marie Sallnäs
 • Yvonne Sjöblom
Publiceringsår: 2019-04
Språk: Svenska
Sidor: 105-132
Publikation/Tidskrift/Serie: När samhället träder in. Barn, föräldrar och social barnavård.
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Studentlitteratur AB

Abstract english

I detta kapitel är syftet att ha fokus på yngre barn, det vill säga 0-12-åringar. I uppgiften att förstå sig på yngre barn ingår att ta i beaktande skillnader i utvecklingsnivå och behov hos spädbarn, förskolebarn och yngre skolbarn. Teoretiska perspektiv från utvecklingspsykologi, barndomssociologi, utvecklingspsykopatologi och utvecklingsekologi är användbara i detta sammanhang. Att se individen i familjen står inte i motsättning till att se familjen i sin omvärld.

Keywords

 • Social Work
 • yngre barn
 • utveckling
 • socialt arbete
 • samhällsvård

Other

Published
 • ISBN: 978-91-44-12336-3
Gunvor Andersson
E-post: gunvor [dot] andersson [at] soch [dot] lu [dot] se

Professor

Socialhögskolan

28

Socialhögskolan
Besök: Allhelgona kyrkogata 8, Lund
Postadress: Box 23, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Campus Helsingborg