Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Barnintervju som forskningsmetod

Författare

  • Gunvor Andersson

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan
  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

Publiceringsår

1998

Språk

Svenska

Sidor

18-41

Publikation/Tidskrift/Serie

Nordisk Psykologi

Volym

50

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Dansk Psykologisk Forlag

Ämne

  • Social Work

Status

Published

Forskningsgrupp

  • Den sociala barnavården-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0029-1463