Gunvor Andersson

Gunvor Andersson

Leg.psykolog, FD i psykologi och anställd vid Socialhögskolan, Lunds universitet, 1985 – 2009, numera professor emerita i socialt arbete.

Gunvor Andersson

Utvecklingsekologi och sociala problem

Författare

  • Gunvor Andersson

Editor

  • Anna Meuwisse
  • Hans Swärd

Avdelning/ar

  • Socialhögskolan

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Sidor

202-216

Publikation/Tidskrift/Serie

Perspektiv på sociala problem

Volym

2:a omarbetade utgåvan

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Natur och kultur

Ämne

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-27-13428-7