Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson

Prefekt | Professor | FD | Docent i sociologi

Katarina Jacobsson

Lagen som faktum eller verktyg

Författare

 • Katarina Jacobsson

Redaktör

 • Lotta Pettersson
 • Tove Pettersson

Summary, in Swedish

Ledord som opartiskhet, saklighet och objektivitet är vanligt förekommande i det rättsliga språket. Medan aktörer inom rättsväsendet gärna likställer denna orubbliga idé med en objektiv juridisk praktik, har forskare och andra aktörer hävdat att rättslig prövning långt ifrån alltid sker i en värderingsfri process – dvs. där juridiskt ovidkommande faktorer som kön, klass, etnicitet saknar betydelse.

Mitt intresse för ämnet ”rättsväsende och objektivitet” är emellertid av annat slag än att undersöka huruvida andra grunder än strikt juridiska ligger till grund för rättsligt beslutsfattande. i stället vill jag i ljuset av dessa objektivitetskrav analysera hur aktörer inom rättsväsendet i intervjuer själva beskriver sitt arbete. En konstruktionistisk analys av hur poliser och åklagare pratar och uttrycker sig kan visa hur ’objektivitet’ åberopas och demonstreras; kort sagt hur ’objektivitet’ blir till. De intervjuade poliserna tycks vara mer obekymrade om att uttrycka personliga uppfattningar och är i det närmaste måna om att visa upp en emotionellt engagerad sida på ett sätt som inte alls liknar åklagarnas självpresentationer.

Avdelning/ar

 • Socialhögskolan

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Sidor

19-41

Publikation/Tidskrift/Serie

Kontrollens variationer

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Social Work

Nyckelord

 • Polis
 • åklagare
 • objektivitet
 • självpresentationer
 • rättfärdigande

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-07425-2